»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
Rosa Luxemburg Stiftung

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

Fondacija Roza Luksemburg (Rosa Luxemburg Stiftung; RLS) je nemačka politička fondacija, bliska partiji Die Linke (Levica). Glavni cilj fondacije je da omogući političko obrazovanje. Od 1990 godine, fondacija deluje u skladu sa svojim eponimom, s radom i idejama Roze Luksemburg (Rosa Luxemburg), i predstavlja struju demokratskog socijalizma. RLS predano radi u okviru tradicije radničkog, ženskog, antifašističkog i antiratnog pokreta.

Rosa Luxemburg Stiftung je neprofitna organizacija. Kroz svoj rad, RLS se zalaže za kritičku analizu društvenih procesa i podržava i neguje mreže aktivista koje se zalažu za emancipaciju od svih oblika dominacije i eksploatacije. Ističući važnost kritičke analize društva, RLS podstiče saradnju i dijalog u celom svetu i razvija različite koncepte političkog obrazovanja. Na taj način, ona ostaje posvećena nasleđu političkog aktivizma Roze Luksemburg u savremenom svetu, u koje spadaju: kritika i prevazilaženje kapitalizma, protivljenje imperijalnoj moći, suprotstavljanje ratu i svim formama diktature, zalaganje za radikalnu demokratiju, socijalnu pravdu i solidarnost.

RLS je nadahnuta  idejama i konceptima demokratskog socijalizma. Glavne ideje su sloboda, jednakost i solidarnost za sve. Demokratski socijalizam je zamišljen kao opšti  pokret za ljudska prava, koji podrazumeva solidarnost s radničkim, ženskim i antikolonijalnim pokretima. Njegova vizija je društvo u kojem ljudi imaju kontrolu nad svojim životima, u ekonomskom i svakom drugom pogledu.

Ovu viziju Rosa Luxemburg Stiftung ostvaruje kroz:
– organizovanje političkog obrazovanja i širenje znanja o socijalnim odnosima u savremenom svetu;
– stvaranje prostora za kritičku analizu postojećeg kapitalizma;
– stvaranje međunarodnog foruma koji podstiče dijalog između levo orijentisanih institucija, pokreta i organizacija, intelektualaca i nevladinih organizacija;
– pužanje podrške mirovnim i međunarodnim inicijativama za socijalnu pravdu i solidarnost;
– očuvanje prava na demokratsku participaciju.

Pored glavne kancelarije u Berlinu, RLS ima predstavništva u Sao Paolu (Brazil), Meksiko Sitiju (Meksiko), Kitou (Ekvador), Johanesburgu (Južna Afrika), Dakaru (Senegal), Nju Delhiju (Indija), Pekingu (Kina), Hanoju (Vijetnam), Tel Avivu (Israel), Ramali (Palestina), Briselu (Belgija), Varšavi (Poljska), Moskvi (Rusija) i Beogradu (Srbija).
'