»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
Pokret za slobodu

Pokret za slobodu je organizacija koja podržava različite inicijative grupa i pojedinaca koji se dosledno i uporno bore za prava potčinjenih i ugroženih društvenih slojeva - radnika, seljaka, izbeglica.

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

T: 063/83.83.882
E: info@pokret.net
W: www.pokret.net

Nastao je 2004, ujedinjavanjem studentskih i radničkih aktivista, inspirisan borbama zapatističkog i alterglobalističkog pokreta protiv globalnih tokova koji su vodili ka socijalnoj degradaciji.

Objavljuje niz besplatnih publikacija čiji je cilj interno informisanje pripadnika ugroženih grupa radi njihovog povezivanja i koordinisanja. Izdavao je balkansko izdanje časopisa Z magazin u periodu od juna 2007. do marta 2009, koji se prodavao na kioscima širom Srbije. Producirao je veći broj dokumentarnih filmova i video snimaka koji informišu o organizovanju radničkog otpora u Srbiji.

Pokret za slobodu je 2009. godine osnovao Koordinacioni odbor radničkih protesta čiji je cilj bio horizontalno povezivanje radničkih grupa radi zajedničkog nastupanja u borbi za poboljšanje socijalnog položaja. Organizovao je veći niz tribina, konferencija i protesta tokom borbe protiv deindustrijalizacije, uništavanja radnih mesta i socijalne degradacije. Zalaže se za agrarnu i socijalnu reformu u skladu sa principima participativne demokratije, za humano društvo koje vodi računa o ravnopravnosti svih pojedinaca, i omogućava im da razvijaju svoje ljudske potencijale na putu ka samooslobođenju - dakle, za istinski demokratsko društvo u kome pojedinac ima priliku da utiče na svoju sudbinu i donosi odluke koje neposredno utiču na njegov život i život zajednice čiji je deo.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

16.09.2014 | Beograd

Informativni sastanci na temu otimanja poljoprivrednog zemljišta

Poziv poljoprivrednim udruženjima

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

10.04.2013 | Beograd

Nova publikacija Pokreta za slobodu

Borba za budućnost - ka balkanskom pokretu otpora: otpor deindustrijalizaciji i otimanju zemlje (Pokret za slobodu, 2013)

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

02.12.2012 | REX, Jevrejska br. 16 Beograd

Borba za budućnost

Konferencija POKRETA ZA SLOBODU, u nedelju 2. decembra u 13 časova

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

19.06.2012 | Ljubis, Zlatibor, Srbija

Borba za suverenitet hrane

Međunarodna konferencija “Ka radničko-seljačkom pokretu” u zlatiborskom selu Ljubiš

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

09.06.2012 | Ljubiš na Zlatibor, 9.10. jun

Ka radničko-seljačkom pokretu

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

28.12.2011 | Media Centar, Beograd

O socijalnim borbama u Srbiji i budućnosti radničko-seljačkog pokreta

Izveštaj sa konferencije Pokreta za slobodu

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

22.12.2011 | Beograd Medija centar Terazije br.3 u 10h

Socijalne borbe u Srbiji

Budućnost radničko-seljačkog pokreta

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

22.10.2011 | CZKD, Beograd

Biti radnik danas

Ciklus razgovora u okviru Oktobarskog salona

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

11.12.2010 | Kulturni centar Rex - Beograd

Radnička konferencija u Beogradu

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

06.12.2010 | Beograd, Cultural center REX

Razgovor o tranziciji, privatizaciji i radničkim pravima u Srbiji

Javna debata sa predstavnicima Pokreta za slobodu, radnicima preduzeća upropašćenih privatizacijom, autorkama knjige

Strana 1 2


'