»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
International Association "Interactive Open Schools" / Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" - MIOS

MIOS promoviše otvoreno obrazovanje u zajednici te u radu sa školama pokušava dati doprinos u razvoju i jačanju otvorenih škola.

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

International Association "Interactive Open Schools" / Međunarodno udruženje "Interaktivne otvorene škole" - MIOS
A: Ulica Matije Gupca 13, 75000 Tuzla, BiH
T / F: + 387 (0)35 362 900
E: muios@bih.net.ba

http://www.ioskole.net

Međunarodno udruženje „Interaktive otvorene škole“ (MIOS) osnovano je kao nevladina organizacija koja promoviše otvoreno obrazovanje u zajednici te u radu sa školama pokušava dati doprinos u razvoju i jačanju otvorenih škola. Naše udruženje radi kao mreža i želi podržati razvoj otvorenih škola koristeći metode interaktivnog učenja, pružiti profesionalne treninge o novim metodama učenja, promovisati demokratski razvoj i implementiranje standarda otvorenih škola u zajednici.

Misija
Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla osnažuje otvorene škole u zajednici kao efektivne organizacije učenja i podučavanja u kojima su učenici u centru aktivnosti.

Vizija
Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” (MIOS) Tuzla je agencija za razvoj škola i stručno usavršavanje nastavnika, inkubator inovativnih metoda u nastavnom procesu sa djetetom u centru aktivnosti.

Ciljevi
Unapređenje razvoja otvorenih škola vodeći se principima otvorenosti, tolerancije i inovacija
Unapređenje procesa učenja i podučavanja u kojima će se djeca učiti kreativnosti, komunikaciji, graditi interes za demokratsko življenje, uključivanje u zajednicu i aktivna demokratska participacija roditelja i lokalne zajednice
MIOS profilirati kao agenciju za razvoj otvorenih škola i stručno usavršavanje nastavnika.

Programska područja
1. profesionalna obuka i usavršavanje nastavnika i školskog menadžmenta, uključujući pri tome i roditelje,
2. uvođenje principa i metoda demokratskog rukovođenja školama,
3. otvaranju škole prema roditeljima i njihovom integriranju u demokratski život škole.
4. kreiranje individualnog pristupa u realizaciji nastavnog plana i programa
5. promoviranje nastavnih metoda koje mogu obezbijediti napredovanje djece u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima i sposobnostima.

Programi stručnog usavršavanja
-Demokratski razvoj škola i standardi otvorenih škola u zajednici
-Trening za nastavnike/ce iz oblasti interaktivne nastave
-Trening za nastavnike/ce iz oblasti interkulturalne nastave
-Trening za nastavnike/ce iz oblasti projektne nastave
-Trening za trenere/ice iz oblasti projektne nastave
-"U pravcu inkluzije", trening za nastavnike/ osoblje "U pravcu inkluzije", trening za trenere/ice
-Sportsko školstvo društvo - Osnaživanje mladih u procesu samoorganizovanja
-Servisno učenje
-Internacionalni standardi kvaliteta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International association "Interactive open schools" (MIOS) is non - governmental organization and promotes open education in the community and give the conribution to the development and strengthening of open schools in community. Our association works as a network of open school  and want to support the development of open schools using interactive teaching methods, provide professional trainings on new learning and teaching methods, promote democratic development  and implementation  of standards of open school in community.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM


'