»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
Forum za primenjenu istoriju FPI

Udruženje Forum za primenjenu istoriju (FPI) predstavlja platformu za produkciju znanja i javnu medijaciju istorije. Naš cilj je da podstičemo istorijsko učenje i javni diskurs o kontroverznim, prećutkivanim ili potisnutim događajima u istoriji i da na taj način omogućimo svim članovima društva da aktivno učestvuju u stvaranju jedne “istorije odozdo”. Sa našim aktivnostima podržavamo istraživanje i kritičku diskusiju o istorijskim događajima i idejama, i obrazujemo o društvenom i političkom potencijalu sećanja i istoriografije. Na ovaj način istorija postaje praktično sredstvo za menjanje društvene realnosti i može se koristiti – na kritičan način – u borbi za emancipaciju i socijalnu transformaciju.

Za više informacije o našim aktivnostima posetite blog Istorija u pokretu: fpi.rs/blog

Forum za primenjenu istoriju osnovan je 2013. godine u Beogradu sa idejom da izgradi održivu strukturu za aktivnosti koje su realizovane u okviru inicijative Poseta Starom sajmištu / starosajmiste.info koja postoji od 2010. godine sa ciljem da edukuje o prošlosti i sadašnjosti nekadašnjeg koncentracionog logora Sajmište, koje danas predstvalja zaboravljeno mesto Holokausta u Srbiji.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

02.12.2014 | Institut za primenjenu istoriju, Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

Studija Milovana Pisarrija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

21.11.2014 | Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

Predstavljanje studije Milovana Pisarija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

08.11.2013 | Klub Magistrala, Dom kulture Studentski Grad, Bulevar Zorana Đinđića 179, Novi Beograd

"Ni ovde ni tamo"

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

09.10.2013 | Mesna zajednica Novi Beograd-Fontana, Pariske komune 13 // 09. 10. 2013. godine u 18h

Od načina ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja do preduzetničkog grada?

Mesne zajednice i postsocijalistička transformacija javnog prostora

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.09.2013 | Niš - hotel Tami - 27.-29.09.2013

Škola sećanja

Sticanje znanja o genocidu nad Romima i kako se boriti protiv anticiganizma

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

18.09.2013 | Plato ispred glavnog ulaza zgrade SIV-a, Beograd

Kako se gradila budućnost?

Omladinske radne akcije u Jugoslaviji između ideološke manipulacije i plemenitog zanesenjaštva


'