»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
Gerusija

Klub studenata filozofije

Gerusija je organizacija koja se bavi radikalnim teorijskim praksama. Čine je svi koji u teoriji vide bitno oružje u emancipatorskim borbama, bez kojeg delotvorna kritika apstrakne vladavine kapitala nije moguća. Od 2005. godine Gerusija redovno organizuje simpozijume, čitalačke grupe, seminare i cikluse predavanja da bi doprinela širenju levičarskih ideja, u saradnji sa ostalim alternativnim grupama sa Balkana i šire. Gerusijanski časopis za teorijske prakse "Stvar" takođe ima za svrhu da bude mesto gde se mogu ispoljiti alternativne teorije. Sa druge strane, svojim manifestima, političkim intervencijama i konkretnim analizama Gerusija učestvuje i u neposrednim svakidašnjim borbama. Od jeseni 2012. počinje serija predavanja pod naslovom "Uvod u radikalne teorije" na kojoj će biti angažovani predavači/predavačice iz celog regiona radi popularizacije kritičkih struja i mislioca.  PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.05.2014 | Novi Sad, MSUV

Grad: Mesto klasne borbe

Tribina kolektiva Gerusija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

26.05.2014 | Novi Sad, NDVD, Zmaj Jovina 3/I

Levica u Srbiji: elementi za izgradnju političke pozicije

Press konferencija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.03.2014 | Novi Sad, CK13, 17h

Iskustvo jugoslovenskog socijalizma

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

21.02.2014 | Novi Sad, Radnički dom ‘’Svetozar Marković" 17h

Bolonjska reforma i visoko školstvo

Druga tribina programa "Levica u Srbiji: elementi za izgradnju političke pozicije"

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

06.10.2012 | Novi Sad, CK13

Uvod u radikalne teorije

Ciklus predavanja


'