»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
31.10.2011 | Beograd, Kulturni centar REX, Jevrejska 16 u 18h

„Moj otac je bio ubica“

Ćerka šefa beogradskog Gestapoa predstavlja svoju istragu o zločinima svoga oca - Projekcija filma i razgovor sa Beate Niman (Beate Niemann)

RLS - SEE / „Moj otac je bio ubica“

REPRIZNA PROJEKCIJA FILMA: ponedeljak, 31. oktobar, 18h

U potrazi za istinom o prošlosti svog oca Beate Niemann je došla 2000. godine prvi put u Beograd.  Njen otac je kao šef Gestapoa u Beogradu bio direktno odgovoran za ubistvo jevrejskih žena i dece iz logora Sajmište.

Tokom jednogodišnje istrage o zločinima svoga oca Beate Niman je pratio autor dokumentarnog filma Joaš Tatari (Yoash Tatari). Nastao je film „Dobar otac“ – optužnica ćerke čija je srpska premijera u četvrtak 20. oktobra 2011. godine u Kulturnom centru REX. Nakon projekcije filma Beate Niman će govoriti o procesu kroz koji je prošla tokom njene istrage i publika će imati mogućnost da sa njom razgovara.

Decenijama je porodica Beate Niman smatrala da njihov otac nije kriv i da je ležao nevin u zatvoru Demokratske Republike Nemačke. Inače, Zatlerove (Bruno Sattler) kolege, zločinci iz rata, npr. njegov direktor i šef Gestapoa cele okupirane Srbije - Emanuel Šefer (Emanuel Schäfer), su boravili kratko u zatvorima Savezne Republike Nemačke (Šefer je boravio 3 godine). Pošto su  Zatlerove kolege u Zapadnoj Nemačkoj bile brzo oslobođene, oni su smatrali da je Zatler „nevina žrtva komunističkog nepravednog suda DDR-a“ jer je tamo bio osuđen na doživotnu robiju zbog zločina u Jugoslaviji i SSSR.

U početku, sa namerom da oca posthumno rehabilituje, Beate Niman je odmah nakon pada Berlinskog zida predala zahtev za pregled akti i dokumentacije kod Gauck-Behörde (institucija koja je zadužena za čuvanje akata i dokumentacije državne bezbednosti DDR-a). Ali, kada je doznala za jezive zločine koje je njen otac počinio u SSSR, Jugoslaviji i drugim okupiranim teritorijima, ona je bila šokirana.

Ona je odlučila da predstavi javno priču svoga oca i pošla je u istragu za dokumentima o njegovim zločinima, koji su je doveli u Beograd. Na mestu bivšeg logora, ona se sastalao sa Ljiljanom Đorđević koja je kao logoraško dete preživela Sajmište i ispričala joj svoje sećanje na odvođenje ljudi u gasne kamione „dušegupke“.

Ovaj dokumentarni film prikazuje ženu koja je spremna da beskompromisno predstavi očevu mračnu prošlost, ali i prikazuje da njen stav nije uvek bio dočekan sa razumevanjem. Režiser Tatari povezuje dokumentarne snimke Beatine istrage u uzbudljivu priču. Činjenica da u filmu nema spoljnog naratora ili komentatora, čini ga posebno autentičnim.
Film će biti prikazan sa engleskim titlovima, a razgovor sa prisutnom Beate Niman će biti uz simultani prevod na srpski i na nemački jezik. Događaj je deo projekta „Poseta Starom Sajmištu. Kriterijumi i merila sjećanja“ u realizaciji Kulturnog centra REX.

Dodatne informacije su dostupne su na internet sajtu: http://www.starosajmiste.info.
Ovaj događaj je podržala Rosa Luxemburg Stiftung i Goethe Institut Beograd.

„The Good Father“ -  A daughter's Indictment („Dobar otac“ – optužnica ćerke)

Godina proizvodnje: 2003, 88 minuta

Jezici: nemački / srpski sa engleskim titlovima
Ovaj film je nagrađen glavnom nagradom na New York Festivals – International TV Programs and Films
Režija: Yoash Tatari
Kamera: Thomas Giefer, Florian Giefer, Pavel Schnabel, Stefan Thiessen, Michael Schehl, Miša Milošević
Zvuk: Mario Köhler, Oliver Klein, Milan Stojanović
Urednik: Yoash Tatari
Proizvodnja: Westdeutscher Rundfunk

 

Da podsetimo:

 

8. decembar 1941.
Osnovan je logor na Sajmištu pod upravom Gestapoa za Srbiju i komandom oficira SS.
Posle streljanja muškaraca, prve jevrejske i romske porodice, uglavnom žene, deca i starci, odvedeni su u Jevrejski logor Zemun. Ukupno je bilo internirano oko 6400 Jevrejki i oko 600 Romkinja.


Mart 1942.
U drugoj polovini marta specijalni kamion-gasna komora marke Zaurer (Saurer), napravljen u Nemačkoj kao sredstvo za masovno ubijanje, stigao je u Beograd sa dvojicom oficira Vilhelm Gecom (Wilhelm Goetz) i Ervin Majerom (Erwin Meyer). 18. i 19. marta 1942. Nemačka policija je uhapsila sve lekare i bolesnike iz Jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana (danas se u toj zgradi nalazi Defektološki Fakultet, dok je pre okupacije to bila zgrada Jevrejskog ženskog društva). Uhapšeni su i osoblje i bolesnici smešteni u zgradi Jevrejskog kulturnog društva „Oneg Šabat“ u Jevrejskoj ulici 16. Od 19. do 22. marta 1942, između 700 i 800 Jevreja iz te grupe odveženo je i ubijeno u gasnom kamionu, „dušegupki“. Njihova tela su zakopana u posebno pripremljenim rakama u Jajincima.

Početak aprila–10. maj 1942.
Jevrejkama i njihovim porodicama u logoru na Sajmištu saopšteno je da će biti prebačeni u drugi logor, u Rumuniji ili Poljskoj. Rečeno im je da svoje stvari spakuju u pakete i da ih označe imenom i adresom. Svi su bili ugušeni u „dušegupki“, na putu preko pontonskog mosta kroz Beograd ka Jajincima. Tamo su njihovi leševi zakopani, zajedno s leševima drugih zatočenika. Tokom 1943–44, leševi su ekshumirani i spaljeni, da bi se uništili svi tragovi zločina.
Odgovorne osobe za uništenje Jevreja bile su: Emanuel Šefer (Emanuel Schäfer), šef svih policijskih službi u Srbiji, Bruno Zatler (Bruno Sattler), šef Gestapoa, kao i komandant Jevrejskog logora Zemun, Herbert Andorfer, sa svojim pomoćnikom Edgarom Engeom (Edgar Enge).

 

 

Kulturni centar REX, Jevrejska 16

20. oktobar u 18h

Projekcija filma i razgovor sa Beate Niman (Beate Niemann)

Voditeljka: Rena Redle

Događaj se simultano prevodi

 GALERIJA

RLS - SEE / „Moj otac je bio ubica“
RLS - SEE / „Moj otac je bio ubica“

* kliknite na fotografiju da je zumirate
< > na tastaturi za levo-desno


'