»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
13.08.2011 | Beograd, PMF/ Braće Jugovića, 17h

Na tragu otpora u centru Beograda

Pozivamo vas na javno vođenje "Tragom otpora" koje će biti realizovano na trasi od Prirodno-matematičkog fakulteta do Trga Marksa i Engelsa 13. avgusta 2011. od 17-19h, u okviru projekta Poseta Starom Sajmištu – Merila i kriterijumi sećanja.

RLS - SEE / Na tragu otpora u centru Beograda

Radna grupa koja je pripremila obilazak i pozvani govornici predstaviće nekoliko istorijskih lokacija stradanja i pružanja otpora fašističkom okupatoru i njegovim domaćim kolaboracionistima u centru Beogradu. Polazeći od mesta na kome se nalazila zgrada bivše beogradske Opšte policije, pod PMF-a, iz čijeg 4. odeljenja je nastala Specijalna policija, šetnja će se odvijati ulicama 7. jula, Cara Lazara, Obilićev Venac, Kolarčeva do Terazija i Trga Marksa i Engelsa.

Biće reči o predratnoj istoriji antifašističkog pokreta, o strukturi SKOJ-a i njihovim akcijama i diverzijama. O svojim sećanjima na četrdesete godine govoriće Mića Petrović učesnik partizanskog pokreta. Biće reči o skrivanju Jevreja tokom okupacija, o otporu ženskog pokreta, zahtevima žena i njihovom uključenju u oružani otpor. Pored stradanja i pružanja otpora fašizmu pre i tokom okupacije, tema obilaska će biti i (neo)fašističke i šovinističke tendencije danas kao i organizovani otpor nasilju motivisanom fašističkom ideologijom.  

Priprema obilaska je zasnovana na zajedničkom istraživanju i analizi prošlosti izvan institucijalnog i akademskog okvira čime želimo da uspostavimo praksu sećanja koja prevazilazi ritualizirano sećanje na žrtve i koja se ne bazira na mehanizmima isključivanja i kategorizacija. Smatramo da ovakva praksa sećanja može da proizađe iz neposredovanog razgovora i kritičkog odnosa spram savremenog društva i dominantnih interpretacija istorije. Audio-vizuelna dokumentacija poseta će biti objavljena na veb stranici starosajmiste.info.

Molimo zainteresovane da se prijave na adresu starosajmiste.info@gmail.com zbog dalje koordinacije posete.

http://www.starosajmiste.info/sr/aktivnosti.php?id=12

Da podsetimo:

Beograd je tokom 42 meseca okupacije (od 12. aprila 1941. do 20. oktobra 1944), kao središte okupacione i kvislinške uprave, trpeo nasilja nemačkog okupatora i domaćih saradnika. Procenjuje se da je u ovom razdoblju na razne načine umoreno oko 15.000 stanovnika glavnog grada. Ukupan broj ubijenih stanovnika Beograda, koji su kao žrtve fašističkog terora stradali tokom Drugog svetskog rata, još uvek nije precizno utvrđen. Stanovnici/e Beograda su tokom Drugog svetskog rata dali izvanredan doprinos u organizovanoj borbi protiv fašizma, u uslovima koji su bili daleko teži od borbe protiv okupatora na slobodnim partizanskim teritorijama. Najveći broj pripadnika/ca pokreta otpora, tj. Narodno-oslobodilačkog pokreta predvođenog Komunističkom partijom Jugoslavije, pao je u borbi protiv fašizma.

U okviru projekta Poseta Starom Sajmištu – Merila i kriterijumi sećanja od jula do decembra 2011. godine biće organizovan niz obilazaka mesta, u Beogradu i okolini, povezanih sa istorijom nacističkog logora na Sajmištu. Obilasci se realizuju kao organizovane posete sa vodičima, a bave se razumevanjem elemenata istorijskih fašističkih ideologija i analizom pojava fašizma u savremenom društvu. Vodiči i vodičice su osobe koje su svojim radom, istraživanjem ili iskustvom povezani sa određenom lokacijom i/ili tematikom. Namera tih aktivnosti je da se razvija praksa sećanja koja povezuje prošlost i savremeno iskustvo, u cilju prepoznavanja rasističkih, nacionalističkih i drugih šovinističkih, eksploatatorskih i diskriminatornih odnosa u društvu.

Voditeljica radne grupe: Ana Vilenica

Ideja i koordinacija organizovanih vođenja: Rena Raedle

Vodiči/ce: Milan Radanović, Mića Petrović, Antifa u akciji, Tanja Marković, Rena Redle i Ana Vilenica

Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex/ fond B92

Realizovano uz pomoć: Kancelarije za jugoistočnu Evropu fondacije Roza Luksemburg

http://www.starosajmiste.info

Pripremili: Mara Puškarević, Milan Radanović, Rena Redle i Ana Vilenica
'