»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
02.07.2011 | Beograd

POSETA STAROM SAJMIŠTU / Merila i kriterijumi sećanja

Drugi seminar za svakoga: FAKTI

RLS - SEE / POSETA STAROM SAJMIŠTU / Merila i kriterijumi sećanja

Otpor fašizmu i kolaboracija sa fašizmom - nakon sedamdeset godina

Javni intervju sa Goranom Despotovićem (Savez antifašista)

Ove godine navršava se sedamdeset godina od početka Drugog svetskog rata na tlu Srbije i Jugoslavije. Svedoci smo već dvodecenijskih diskusija o prirodi i ishodima okupacije od strane fašističkih sila, o kolaboraciji delova društva, oružanih formacija i velikog dela državnog aparata tadašnje Srbije u politici okupacije, represije, holokausta i masovnih zločina, kao i o razlozima i ishodima otpora fašizmu i okupaciji. Pri tome se mnogi istorijski fakti, dobro dokumentovani i odavno potvrđeni nizom naučnih istraživanja, dovode u pitanje ili u raspravama potiskuju u sasvim drugi plan. Ovo potiskivanje posebno je došlo do izražaja u udžbenicima istorije, u kojima se intenzivno plasiraju revizionističke teze koje nisu prethodno prošle dostojnu naučnu verifikaciju i kritiku. U takvoj relativizirajućoj ili mistifikatorskoj atmosferi, i oni fakti koje malo ko spori, kao što su holokaust, masovna ubistva, stradanja hiljada ljudi, žena i dece u koncentracionom logoru Sajmište i drugim logorima i stratištima u Beogradu u okolini, dobijaju drugačija značenja, koja, namerno ili ne, izbegavaju punu istorijsku i političku dimenziju masovnih zločina tokom Drugog svetskog rata i fokusiraju se na varijetete spomeničko-memorijalne arhitekture, mukotrpne pregovore sa državnim i lokalnim strategijama i politikama sećanja ili na opšte prisutni i prihvatljivi (a time i suštinski depolitizovani) kult žrtve.

Cilj Drugog seminara za svakoga je da javno prodiskutuje neke teme koje - iako su nesumnjivo faktografski dokumentovane i objašnjenje u domaćoj i internacionalnoj istorijskoj nauci - dominiraju revizionističkim i relativizirajućim diskursom u javnosti i institucijama Srbije od kraja osamdesetih godina do danas.

- 27. mart, njegov ondašnji i današnji politički i moralni smisao
- tvrdnja da je četnički pokret bio antifašistički / modaliteti kolaboracije / nastavak fašizma drugim sredstvima
- razlozi za ustanak u Srbiji i Jugoslaviji, njegova politička, strateška i taktička priroda u svetlu istorijskih podataka
- antisemitizam i antiromski sentiment u kolaborantskim vojnim i političkim krugovima
- odmazda okupatora nad civilnim stanovništvom, fakti i efekti
- činjenice, propaganda i psiho-socijalna dinamika našeg društva / uvod u Treći seminar za svakoga: ČITANJA

Koncept seminara za svakoga je osmišljen radi diskusije i afirmacije onih stavova, principa i podataka koji bi trebali da budu deo opšte političke kulture a potisnuti su ili cenzurisani u javnoj i institucionalnoj sferi upravo zbog onih ideoloških i političkih prioriteta koji su u velikoj meri doveli do ratova devedesetih godina i diktirali njihovu prirodu i ishode.

Drugi seminar će se odvijati putem javnog intervjua sa Goranom Despotovićem, šefom Radne grupe Saveza antifašista za istorijski revizionizam, koji od kraja osamdesetih prikuplja i objavljuje podatke o događanjima tokom Drugog svetskog rata. Njegova aktivnost imala je dva neizbežno povezana aspekta: sakupljanje, očuvanje i objavljivanje dokumentacije koja je praktično nestajala iz javne sfere, kao i neminovno suočenje sa svim onim oblicima potiskivanja, falsifikovanja ili zataškavanja istorijskih podataka koji su tokom devedesetih godina i nakon dvehiljadite uzeli maha u institucijama, publicistici, obrazovnom sistemu i javnom mnenju u Srbiji. Tokom intervjua biće prikazan veći broj dokumenata i ilustracija o nabrojanim temama, kao i inserti iz filma “Problem percepcije” čiji je Despotović ko-producent.

U intervjuu se računa na aktivno uključivanje i doprinos svih prisutnih i zainteresovanih.

Koordinator seminara: Nebojša Milikić

Prijatelji seminara: Radoslav Braca Đerić, Dragoslav Beli Dimitrijević, Olga Rodić, Srđan Milošević (Institut za noviju istoriju), Bojana Jelenić, Milan Radanović i drugi.


JAVNA VOĐENJA

U okviru projekta Poseta Starom Sajmištu – Merila i kriterijumi sećanja će tokom leta početi niz događaja u formi obilazaka mesta u Beogradu i šire, koja su povezana sa istorijom nacističkog logora na Sajmištu.
Biće organizovana javna vođenja i posećivanja mesta koja su važna za razumevanje činioca istorijskih fašističkih ideologija, a koja daju podlogu za analizu i razumevanje današnjih pojava fašizama.
Ovim aktivnostima nameravamo da razvijemo praksu sećanja koja povezuje prošlost i današnje iskustvo, u cilju prepoznavanja rasističkih, nacionalističkih i drugih šovinističkih, eksploatatorskih i diskriminatornih odnosa u savremenom društvu.

Obilazak mesta Topovske šupe, 30. jul 2011, 17h
Prva lokacija će biti mesto logora Topovske šupe na Autokomandi. Topovske šupe su služile kao prvi koncentracioni (prolazni) logor Drugog svetskog rata u Beogradu u kome je zatočeno muško jevrejsko i romsko stanovništvo Beograda i Srbije nakon hapšenja koja su počela u avgustu 1941. godine. Odatle su deportovani na lokacije u okolini Beograda gde je vršeno masovno ubijanje.
Pored istorijskih fakata o logoru će biti reč o aktuelnim manifestacijama rasizma, kao što su savremene diskriminatorne mere sa kojim se suočava romsko stanovništvo u Srbiji i Evropi.

Obilazak grada Beograda - “Na tragu otpora”, 13. avgust 2011
Drugo javno vođenje će se posvetiti istorijskim lokacijama otpora protiv fašizma u Beogradu. Pored istorijskog otpora, tema obilaska će biti i pitanje šta preduzeti povodom potencijalnih (neo-) fašističkih i šovinističkih tendencija u današnjom društvu.
Koordinatorka javnih vođenja: Rena Raedle
Prijave na seminar i vođenja mogu se obaviti putem adrese starosajmiste.info@gmail.com
Veb sajt projekta: starosajmiste.info

Organizacija i produkcija: Kulturni centar Rex / Fond B92
Realizovano uz podršku Kancelarije za Jugositočnu Evropu Fondacije Roza Luksemburg

Photos: Nikola Radić Lucati i Vladan Jeremić
 GALERIJA

RLS - SEE / POSETA STAROM SAJMIŠTU / Merila i kriterijumi sećanja
RLS - SEE / POSETA STAROM SAJMIŠTU / Merila i kriterijumi sećanja
RLS - SEE / POSETA STAROM SAJMIŠTU / Merila i kriterijumi sećanja
RLS - SEE / POSETA STAROM SAJMIŠTU / Merila i kriterijumi sećanja

* kliknite na fotografiju da je zumirate
< > na tastaturi za levo-desno


'