»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
14.06.2011 | Beograd

Recepcija ideja Roze Luksemburg

Naučna konferencija u Beogradu o recepcija ideja Roze Luksemburg

RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg

Dana  14. juna 2011. godine  u Beogradu, u organizaciji  časopisa Republika,  a  uz podršku Fondacije Roza Luksemburg ,  održana je jednodnevna naučna konferencija na temu „Recepcija ideja Roze Luksemburg u Srbiji i bivšoj SFRJ“. Radove su podneli  istaknuti naučni radnici koji su se na  neposredan ili posredan način bavili  opusom Roze Luksemburg:  iz Beograda Zagorka Golubović, Trivo Indjić, Marija Obradović, Marijana Stojčić i Simeon Pobulić,  iz Novog Sada Svenka Savić, i iz Zagreba i Lino Veljak i Mladen Planinc.  Prepodnevno zasedanje moderirala je Nastasja Radović, urednica u listu Republika, a popodnevnu diskusiju  Zlatoje Martinov, glavni i odgovorni urednik Republike.

Potreba za održavanjem  ovakve konferencije je bila tim veća što je uočljivo da su ideje i celokupni teorijski rad Roze Luksemburg  marginalizovani i kod nas i u zemljama tzv. realnog socijalizma. Njena dela su   prevođena, ali su izostala ozbiljna tumačenja. U izlaganjima je istaknuto da je ta vrsta marginalizacije rezultat Rozinog  široko demokratskog shvatanja socijalizma kao sistema u kojem je krajnji cilj čovekova sloboda,  što je bilo u raskoraku sa praksom prve zemlje socijalizma i  ostalih socijalističkih zemalja uključiv i naš samoupravni socijalistički model.   Svojevrsna  dogmatizacija i petrifikacija marksizma  odnosno  njegovo doslovno tumačenje u teorijskoj  i  nasilje umesto slobode u praktičnoj ravni već u prvim danima nakon Oktobarske revolucije,  učvrstili su Rozu Luksemburg u uverenju da je reč o izneveravanju izvornih načela naučnog socijalizma. To su bili glavni razlozi što  njeno učenje nije naučno revalorizovano . Tek u novije vreme, zaključeno je na konferenciji, uvidja se savremenost njenih stavova, ali sei  naglašava da je za konačne ocene njenog  opusa  veoma važno najpre  shvatiti kontekst vremena u kojem je Roza Luksemburg živela i stvarala, a potom ga uporediti sa kontekstom  našeg modernog doba.

U diskusiji tokom popodnevnog zasedanja  svoje stavove su iznosili  Nebojša Popov, Simeon Pobulić, Miroslav Ružica,  Svenka Savić, Sonja Prodanović, Zlatoje Martinov  i Milenko Marković .

Autor: Zlatoje MartinovGALERIJA

RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg
RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg
RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg
RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg
RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg
RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg
RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg
RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg
RLS - SEE / Recepcija ideja Roze Luksemburg

* kliknite na fotografiju da je zumirate
< > na tastaturi za levo-desno


'