»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
10.07.2014 | Beograd

PROMOCIJA ZBORNIKA O ISTORIJSKOM REVIZIONIZMU

RLS - SEE / PROMOCIJA ZBORNIKA O ISTORIJSKOM REVIZIONIZMU

U Institutu Servantes u Beogradu 30. maja 2014. predstavljen je zbornik Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam (Zlo)upotrebe istorije Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata  na prostoru Jugoslavije, objavljen u izdanju Udruženja Španski borci 1936-1939, u saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu i uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

U predstavljanju Zbornika učestvovali su: Dolores Cabra Loredo, generalna sekretarka udruženja Arhiv rata i izgnanstva (AGE) iz Madrida, Josep Fernandez Trabal, direktor istorijskih zbirki Nacionalnog arhiva Katalonije, Lino Veljak, profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Olga Manojlović Pintar, naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije u Beogradu, Milivoj Bešlin, istoričar iz Novog Sada i Milo Petrović, urednik zbornika i predsednik udruženja Španski borci 1936-1939.
Zbornik je rezultat istoimenog međunarodnog skupa održanog u Beogradu 12. i 13. oktobra 2012. na kome su pokrenute brojne teme i stvorena atmosfera dijaloga koja je ostavila snažan utisak na sve učesnike i stimulativno uticala na kvalitet priloga koji su sakupljeni u ovoj knjizi.

Zbornik sadrži radove učesnika i učesnica iz Španije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije, pripadnika i pripadnica akademske zajednice, društvenih i političkih aktivista i aktivistkinja, teoretičara i teoretičarki različitih generacija, kao i svedočanstva direktnih protagonista prošlosti o kojoj je raspravljano i koja je analizirana. Tačka koja ih je spojila je zajednička ocena o značaju, naučnoj, socijalnoj i političkoj relevantnosti teme i nastojanje da se u otvorenom i konstruktivnom dijalogu napreduje u njenom razumevanju. Zbornik predstavlja pokušaj da se razmotri delikatna tema istorijskog revizionizma poređenjem dva izuzetno važna i složena događaja vezana za prostor Španije i nekadašnje Jugoslavije. Ono što ih povezuje jeste činjenica da oba ta događaja, po svojim bitnim obeležjima, čine deo jednog istorijskog kontinuuma obeleženog sukobom fašizma i antifašizma.

Tekstovi objavljeni u Zborniku obuhvataju brojna pitanja istorijske i političke teorije, ali i izuzetno vredne i minuciozno urađene studije slučaja. Koncipirani su u pet užih tematskih celina:I Naučne i/li političke istine I debate; II Muke s tranzicijom; III Svi “naši” revizionizmi;  IV Antifašizam I Španski građanski rat  iV Čije je sećanje? Autori i autorke se bave preduslovima nastanka revizionizma , dubinskim vezama revizionizma, nacionalizma i fašizma, problemima relativizacije i normalizacije fašizma i rehabilitacije kolaboracije. Komparativni metod je proizveo bogate, intrigantne i provokativne zaključke. Objedinjeni tekstovi svedoče koliko je prošlost danas živa u javnom prostoru i koliko su traume koje nisu prodiskutovane i nisu na adekvatan način razrešene izvor stalnih i novih sukoba i diskvalifikacija. Sastavni deo zbornika čini DVD  Gerilac protiv Franka (Guerrillero contra Franco) koji sadrži svedočenje antifrankističkog gerilca Franscisco Martinez Lopez-a “El Quico-a”. U knjizi se nalaze i reprodukcije crteža Đorđa Andrejevića Kuna,  jugoslovenskog slikara i grafičara i španskog borca, inspirisanih Španskim građanskim ratom.

Na promociji su svi učesnici i učesnice istakli da ovaj zbornik predstavlja značajan prilog za razumevanje fenomena istorijskog revizionizma u današnjim uslovima kao i neophodnost rada na prikupljanju dokumentarne građe o vremenu i događajima koji su predmet revizionističkog prekrajanja prošlosti, pri čemu je naročito važno prikupljanje usmenih svedočenja preživelih aktera i svedoka. Time se dodatno obogaćuje i snaži argumentacija za sučeljavanje sa zastupnicima istorijskog revizionizma i smanjuje prostor za tendenciozna tumačenja prošlosti prilagođena, tačnije, podređena tekućim političkim i ideološkim potrebama.
U ponedeljak, 2 juna 2014, Zbornik je predstavljen i na Fakultetu političkih nauka uz sudelovanje Dolores Cabra Loredo, Josep Fernandez Trabala, Mila Petrovića i desetak profesora tog fakulteta. Nakon predstavljanja Zbornika vođen je razgovor o sadašnjoj situaciji u Španiji sa posebnim osvrtom na stanje u Kataloniji, kao i na moguće posledice, tog dana saopštene, abdikacije Juana Carlosa.
 GALERIJA

RLS - SEE / PROMOCIJA ZBORNIKA O ISTORIJSKOM REVIZIONIZMU
RLS - SEE / PROMOCIJA ZBORNIKA O ISTORIJSKOM REVIZIONIZMU
RLS - SEE / PROMOCIJA ZBORNIKA O ISTORIJSKOM REVIZIONIZMU

* kliknite na fotografiju da je zumirate
< > na tastaturi za levo-desno


'