»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
29.05.2014 | Ljubljana

Prvotna akumulacija

Med zgodovino in konceptom

RLS - SEE / Prvotna akumulacija

Prvotna akumulacija je eden tistih temeljnih konceptov kritike politične ekonomije, ki svojo aktualnost vedno znova dokazujejo tako skozi samo zgodovinsko dinamiko kapitalističnega produkcijskega načina kot skozi zgodovinsko dinamiko marksizma kot konceptualnega aparata.Časi in teorija se spreminjajo, vendar kapitalizem in z njim prvotna akumulacija vztrajata.Sistemsko razlaščanje oziroma ločitev neposrednih producentov od njihovih produkcijskih sredstev ni enkratno nasilje, babica, ki se pojavi enkrat samkrat ob rojstvu kapitalizma, ampak je vedno prisotna babica, ki delavca vedno znova ločuje od sredstev za njegovo preživetje.Brez vedno znova ponavljajoče se prvotne akumulacije ni kapitalizma.Prvotna akumu­lacija je proces, ki v najbolj strogem smislu skrbi za nenehno reprodukcijo kapitalskega razmerja.Je tista zgodovinska zareza, ki spodnese fevdalizem in veliko večino človeštva vrže iz tlačanskih razmerij v razmerja mezdnega suženjstva, a hkrati s tem zareza, ki ni enkratna, ki se, da bi sploh obsta­jala in delovala, mora vedno znova reproducirati.Čas, ko delavci ne bi bili več ločeni od svojih produkcijskih sredstev, ko bi postali družba svobodnih in prostovoljno združenih proizvajalcev, torej ne bi bil več čas, ki bi mu še lahko rekli doba kapitalizma.

Prvomajska šola Inštituta za delavske študije in Delavsko-punkerske univerze, ki je leta 2013 potekala pod naslovom: »Tranzicija, varčevanje in prvotna akumulacija ‒ odgovori levice«, je bila namenjena natanko takšnemu teoretsko-političnemu postrojenju socialističnih vrst.Zbornik, ki ga držiš v rokah, je rezultat bogatih razprav, ki so se odvijale tekom šestdnevne kon­ference.V vsebinskem smislu jih najbolje zgošča umeščenost prvotne aku­mulacije med zgodovino in koncept, na dvojni rob historičnih skic in kon­ceptualne analize, ki se ga po različnih poteh lotevajo avtorji tukaj zbranih prispevkov.Preden se posvetimo kratkemu pregledu ključnih poudarkov posameznih prispevkov, izpostavimo še politično dimenzijo Prvomajske 8 9

šole 2013, ki ji daje prav posebno težo. Zgoraj opisani procesi, predvsem pro­testi proti varčevalnim ukrepom in gibanje Occupy, so svoj odmev doživeli tudi v Sloveniji.Še posebej burni sta bili v tem oziru zima 2012 in pomlad 2013, ko se je v seriji množičnih protestov na ulice podalo na deset tisoče protestnikov, ki so nasprotovali zmanjševanju javne porabe in rezom v javni sektor.Na teh protestih je pod geslom demokratičnega socializma nastopila tudi Delavsko-punkerska univerza in s tem prvič po razpadu Jugoslavije leta 1991 v slovenski politični prostor vnesla resno in premišljeno artikulacijo socialistične alternative.Skupaj s kolektivom Neposredna demokracija zdaj, še eno izmed vstajniških skupin, so članice in člani Delavsko-punkerske univerze 1.maja 2013 prav v okviru Prvomajske šolejavnosti predstavili Ini­ciativo za demokratični socializem.Iniciativa svoje delovanje utemeljuje na principih kritike politične ekonomije in se zaradi svoje jasne socialistične profiliranosti opazno razlikuje od drugih političnih akterjev, tako klasičnih kot tudi vstajniških.Iniciativa prav zaradi svoje zavezanosti marksistični analizi in socialistični politiki ohranja kar najtesnejše stike z Inštitutom za delavske študije, posebno platformo za razvoj marksistične analize, ki je z letom 2014 prevzela vse dejavnosti Delavsko-punkerske univerze.

Prvotna akumulacija tako še vedno vztraja, razpeta med zgodovino in konceptom, in kot taka še vedno ponuja silno konceptualno in politično orodje za razumevanje kapitalizma in orožje v boju za njegovo odpravo.Tovarišica, tovariš! Zbornik, ki ga držiš v rokah, ti ponuja celovito in izčrpno obravnavo tega koncepta.
'