»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...




22.05.2014 | Beograd

PREISPITIVANJE PROŠLOSTI I ISTORIJSKI REVIZIONIZAM

(Zlo)upotrebe istorije Španskog građanskog rata i Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije

RLS - SEE / PREISPITIVANJE PROŠLOSTI I ISTORIJSKI REVIZIONIZAM

Tekstovi u ovom zborniku su nastali kao rezultat konferencije „Preispitivanje prošlosti i istorijski revizionizam“ održane 12. i 13. oktobra 2012. u organizaciji udruženja Španski borci 1936-1939, Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.

Izdavač: Udruženje Španski borci 1936-1939 u saradnji sa Fakultetom političkih nauka BU, Beograd, 2014. Objavljivanje zbornika podržala je Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.




'