»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
17.05.2014 | Kragujevac

Pravo na samo-reprezentaciju Roma - mediji u profilisanju političke situacije manjina

Romski edukativno kreativni centar vas poziva na nastavak edukativne radionice u koja će se održati u Kragujevcu 17. maja 2014.

RLS - SEE / Pravo na samo-reprezentaciju Roma  - mediji u profilisanju političke situacije manjina
Radionica REKC-a u Novom Sadu, 2014. godina: Foto: Nikola Radic Lucati
Radionica REKC-a u Novom Sadu, 2014. godina: Foto: Nikola Radic Lucati

Tema radionice u Kragujevcu je Zajednička romska sociopolitička platforma, kao i etika političke borbe u medijskom polju, tj. upotreba platforme u medijaciji političke akcije. Radiće se u situaciono orijentisanim radnim grupama po oblastima: kreiranje dogadjaja, umrežena projekcija dogadjaja kroz medijsko polje, i izgradnja reaktivne kampanje.  

Program ovih radionica je namenjen romskim i drugim aktivistima, i osmišljen je da pruži teorijska i konkretna znanja i tehnike kroz analizu istorije uticaja vlasničke strukture na regulativu i delovanje medija, te izbor stavova koje zastupaju prema etničkim i/ili socijalnim manjinama. Rad će biti fokusiran na edukaciju potrebnu za sticanje znanja potrebnih za pokretanje decentralizovanih, nezavisnih medijskih i pravnih mreža aktivista i organizacija koji će se baviti praćenjem rada medija, zastupanjem prava manjina, anti-defamacionim delovanjem i povezivanjem sa partnerskim organizacijama. Produkcija kampanja kroz sve vrste medijskih kanala i organizovano delovanje direktnim akcijama će biti prezentirani u sklopu etičkih principa i zahteva Zajedničke sociopolitičke platforme romskih organizacija usvojene u Beogradu decembra 2013. Nadamo se da će ova inicijativa doprineti razgovoru i razmeni ideja o sprečavanju dalje erozije društvenog položaja Roma u zemljama u tranziciji.

Romski edukativno kreativni centar će učesnicima i partnerskim organizacijama dostaviti potrebne pripremne materijale: “Zajedničku romsku sociopolitičku platformu”, “Anti-diskriminatornu strategiju vlade Republike Srbije”, kao i: “ECRI General Policy Recommendation: Combating racism and intolerance against Roma”, and “ECRI General Policy Recommendation: Combating anti-Gypsyism and discrimination against Roma”.

Dnevni red edukativne radionice: 
 
10:00h - Prezentacija zajedničke romske društveno-političke platforme, Dejan Marković 
 
10:30h - Odgovori na ekonomsku deregulaciju i medijsku liberalizaciju - zasnovani na principima društveno-političke platforme, Miloš Jadžić
 
11:15 - 11:30h Kafe pauza
 
11:30h - Istorija medijske politizacije Roma i mehanizmi nasleđivanja stereotipa, Nikola Radić Lucati
 
13:00h - Diskusija 
 
13:30 - 13:45h - Kafe pauza
 
13:45h - Radne grupe: 
Grupa za media monitoring - Analiza rada medija, Media analysis, Stav u pisanoj formi, Mere protiv defamacije, pravni i medijski odgovori. 
Grupa za medijsku produkciju - medijski kanali, platforme, vođenje kampanje i direktna akcija.
 
15:00h - Ručak

Možete pogledati video izveštaj sa radionice ovde.

 
'