»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
05.04.2014 | Niš

Društvo spektakla vs Wonderland

RLS - SEE / Društvo spektakla vs Wonderland

U okviru ovogodišnjeg ciklusa Antifašističkih studija, Ženski prostor nastavlja da se bavi temama o uslovima za stvaranje fašističkih režima i mogućnostima jačanja i borbe savremenih antifašističkih pokreta.

Na drugom ovogodišnjem predavanju ćemo se baviti prepoznavanjem fašizama u njegovom izvornom obliku, ali i ustupcima koji mu se čine zarad ljudske potrebe za zadovoljenjem svih čula. Da li su načini, ali i same potrebe za zadovoljenjem čista konstrukcija da bi se kreiralo i održavalo društvo spektakla? Ko ima koristi od spektakla, i čemu spektakl služi?

U društvima spektakla u kojima preovlađuju moderni uslovi proizvodnje, život je predstavljen kao akumulacija prizora, imena, poseda. Sve što je nekada bilo neposredno doživljavano, udaljeno je u predstavu.

Kao što tvrde Delez i Guatari stuktura identiteta je fašistička struktura.

U svakom od nas postoji jedan mali fašista, Ja-fašista, fašista identiteta, fašista imena, fašista poseda i teritorije. Fašista halucinacije o dubini. Za razliku od ove fašističke halucinacije o dubini, Wonderland je zemlja čistih dogadjaja, a prva stvar koja se ukida u Wonderlandu je dubina. Karte su žive,a živa bića su na površini.

Kroz temu nas vodi prof. dr. Jelisaveta Blagojević.

Predavanje je održano u subotu, 5. aprila, u Medija centru Niš, u terminu od 16 do 18h. Snimak predavanja

 
'