»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
17.03.2014 | Novi Sad, Srbija

Politička upotreba prošlosti

O istorijskom revizionizmu na postjugoslovenskom prostoru

RLS - SEE / Politička upotreba prošlosti

SADRŽAJ

UMESTO PREDGOVORA

Srđan Milošević, Istorijski revizionizam i društveni kontekst.....................11

1. ISTORIOGRAFSKI OKVIRI ISTRAŽIVANJA REVIZIONIZMA

Dr Drago Roksandić, Historijski revizionizam i/ili južnoslavenska

historiografija poslije raspada Jugoslavije........................................................27

Dr Ranko Končar, Nekoliko zapažanja o pojavama revizionizma u srpskoj

istoriografiji......................................................................................................35

2. ISTORIJSKI REVIZIONIZAM I IDEOLOGIJA

Dr Olivera Milosavljević, Tri lica jednog pisca. Crnjanski i fašizam 2007 –

1967 –1937.......................................................................................................41

Dr Đokica Jovanović, O ideološkoj upotrebi nacionalnog mita...................61

3. „NOVA“ ISTORIJA ZA NOVI IDENTITET: DRUGI SVETSKI

RAT KAO CENTRALNA TEMA ISTORIJSKOG REVIZIONIZMA

Dr Bojan Godeša, Drugi svetski rat u Sloveniji i pitanje revizije...............73

Mr Milivoj Bešlin, četnički pokret Draže Mihailovića – najfrekventniji

objekat istorijskog revizionizma u Srbiji.........................................................83

Milan Radanović, Političke i istorijske kontroverze deklaracije o osudi

akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u vojvodini..........................143

4. ISTORIJSKI REVIZIONIZAM O SOCIJALISTIČKOJ

JUGOSLAVIJI: PREISPITIVANJA I ISTRAŽIVANJA

Milan Radanović, Kontroverze oko kvantifikovanja i strukturisanja

stradalih u Srbiji nakon oslobođenja 1944–1945..........................................157

Dr Aleksandar Sekulović, O pravnoj valjanosti suđenja Draži Mihailoviću

1946. godine i o pravnoj valjanosti postupka za njegovu rehabilitaciju......221

Dr Gordana Stojaković, žene u novim profesijama 1945–1950: pogled na

svakodnevni život žena kroz štampu Antifašističkog fronta žena................243

5. U POTRAZI ZA POŽELJNOM SLIKOM PROŠLOSTI:

ISTORIJSKI REVIZIONIZAM U KULTURI, MEDIJIMA I

JAVNOM PROSTORU

Dr Dragan Markovina, Između crvenog i crnog: Split i Mostar u kulturi

sjećanja. Komparativno-historijska studija..................................................265

Dr Aleš Gabrič, Dostignuća istoriografije u medijskoj slici.......................297

Dr Srđan Radović, Istorijski revizionizam i imenovanje javnih prostora u

savremenim balkanskim društvima...............................................................313

Nebojša Dragosavac, “Prepakivanje istorije” masovnim preimenovanjem

beogradskih ulica...............................................................................................333
'