»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
26.02.2014 | Beograd

Rod i levica 2

RLS - SEE / Rod i levica 2

Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (ŽINDOK) je u saradnji sa Domom omladine Beograda i uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ pokrenuo 2012. godine prvi ciklus predavanja/tribina na temu ROD I LEVICA na osnovu koga je decembra 2012. godine izdata i publikacija pod istim nazivom koja obuhvata tekstove učesnica/ka. Ove godine nastavljen je projekat i urađen drugi ciklus predavanja/tribina ROD I LEVICA 2.
Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja.

Ova publikacija predstavlja transkripte razgovora i autorske tekstove.
'