»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
19.02.2014 | Beograd

Postajanje majkom na periferiji

Od socijalizma do neoliberalnog “tranzicijskog” režima materinstva ka radikalnim praksama brige

RLS - SEE / Postajanje majkom na periferiji

Preporučujemo vam novi tekst skuvan u uz)bu))ni)))noj)))) radionici “Postajanje majkom na periferiji: Od socijalizma do neoliberalnog “tranzicijskog” režima materinstva ka radikalnim praksama brige”. Tekst je nastao kao nastavak naših nastojanja da uvedemo ovu važnu temu u aktuelne diskusije, da ukažemo na strukturalne veze proizvodnje institucije materinstva i reprodukcije kapitalizma. Istraživanja pokazuju da su najveće žrtve krize oni koji brinu o deci jer se na njih prenosi najveći teret odgovornosti za preživljavanje u trenutku kada postaje jasno da država i kapitalizam sa nama ne žele da bilo šta podele. Aktuelna kriza je, pre svega, kriza naše vlastite reprodukcije i zbog toga smatramo da je neophodno da povratimo kapacitet da sami određujemo našu budućnost i naše živote borbom za javna dobra, obnavljanjem uništenih socijalnih mreža, ali i uvođenjem radikalnih praksi brige u društvene procese. Briga o deci nije samo stvar majki ili bioloških roditelja već je političko pitanje i tiče se svih nas. Pitanje postajanja majkom je pitanje odbijanja da postanemo ono što se od nas očekuje, ali i konstantan politički rad na promeni etabliranih društvenih odnosa, ukoliko želimo da novo društvo, kome se nadamo, bude zasnovano na jednakim mogućnostima za sve izvan osvedočenih podela rada i diskriminatorskih i represivnih režima.

Tekst objavljujemo u novoj ediciji Drugarska preporuka kojom želimo da obezbedimo oruđe za radikalno istraživanje i kolektivno čitanje stvarnosti u kojoj živimo.

Pozivamo vas da tekst čitate, da ga kritikujete, delite i objavljujte.

Pripremamo i “odštampajte sami knjižicu” verziju PDF fajlova koja će biti dostupna na web stranici uz)bu))ne))) za koji dan.

uz)bu))na)))
www.uzbuna.com
'