»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
16.04.2014 | Dom omladine Beograd, 19h

Tribina "Biografije feministkinja na Vikipediji i društvenim mrežama"

Ciklus: ROD I LEVICA 3

RLS - SEE / Tribina "Biografije feministkinja na Vikipediji i društvenim mrežama"

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung-a nastavljaju ciklus predavanja/diskusija: ROD I LEVICA 3.
 

Druga tribina koja će se održati  16. aprila, u okviru tematske celine Aktivizam, mediji i društvene mreže, baviće se temom – Biografije feministkinja.

Naše učesnice otvoriće pitanje jezika u feminističkim okvirima npr. kakav je jezik feminističkog aktivizma, i postoji li aktivizam kroz pisanje. Da li je ponekad aktivizam kroz pisanje sveden na kreiranje i uzvikivanje parola na društvenim mrežama i šta je potrebno da bi se kroz različite vidove pisanja postigao efekat aktivizma – da li je to lično iskustvo, da li je to pre svega dobro poznavanje jezika ili da li je to, na kraju, dobro poznavanje teorije, odnosno teme kojom se bavimo.

Pored analize pitanja samog jezika, bavićemo se i biografijama žena. Diskutovaćemo o tome kakva biografija treba da bude? Da li se razlikuju biografije muškaraca i žena ? Ko je (i kako) npr. na Vikipediji pisao biografije Alberta Ajnštajna, a ko biografiju Marije Kiri? Kako se pišu biografije, u današnje vreme i na koji način se one koriste?

Na Vikipediji, kao i u većini medija i dalje možete naići na razne kontradiktornosti u upotrebi jezika. Dok s jedne strane možemo navesti primer navođenja prezimena kojim se na žensku osobu upućuje posesivnim oblikom (ili određenjem  po očevoj/muževljevoj pripadnosti): Luksemburgova je nastavila sa političkim aktivnostima (umesto Luksemburg) imamo i pozitivan primer korišćenja rodno senzitivnih oblika jezika, kada je u pitanju navođenje zanimanja u biografiji (gde su skoro sve njene profesionalne uloge navedene adekvatno): Eni Lenoks, je škotska muzičarka,pevačica i tekstopisac. Ona je solo pevačica i vodeći vokal dueta “Euritmics”. Zašto je Eni pevačica, ali tekstopisac ?

Razgovaraćemo i o tome, kako oceniti relevantnost odabira informacija, koje su važne za biografije, ali i o načinima na koji su teoretičarke feminizma i aktivistkinje predstavljene u javnosti, literaturi, medijima i na društvenim mrežama. U prošlosti su biografi pisali o “velikim ženama i muškarcima”, dok danas biografiju može da ima svaka osoba. Danas se biografije prave u hodu, menjaju se i prepravljaju po potrebi. Jedna od tema kojom ćemo se baviti je i način na koji su feministkinje predstavljene u medijima i na društvenim mrežama, i kako se one same predstavljaju kad za to imaju priliku.. Govorićemo i o feminističkoj lingvistici, o važnosti jezika kao istorijsko-društvenog fenomena, kao i načinima na koji se te promene mogu ostvariti/realizovati.

Pored Dubravke Đurić, koja će biti moderatorka i uvodničarka tribine, gošće će biti i Hana Ćopić i Jelena Anđelovski.

Dubravka Đurić, feministička pesnikinja i teoretičarka. Diplomirala je i magistrirala na grupi za Opštu književnost i teoriju književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se teorijom kulture, teorijom medija, teorijom moderne i postmoderne poezije, teorijom roda, umetničkim i pesničkim performansom. Jedna je od osnivačica i urednica časopisa ProFemina, a u Asocijaciji za žensku inicijativu pokrenula Ažinovu školu poezije i teorije. Redovna profesorka na Fakultetu za medije I komunikaciju - oblasti: teorija kulture, popularna kultura, kultura medija, postfeminizam.

Jelena Anđelovski, diplomirala je dramaturgiju na Akademiji Umetnosti u Novom Sadu. Feministička aktivistkinja, od 2003. godine, aktivna u nezavisnim inicijativama i inicijativama feminističkih grupa. Radila kao konsultantkinja za žene sa iskustvom nasilja. Od 2005. godine aktivistkinja je Novosadske Lezbejske Organizacije – NLO i jedna je od pokretačica i organizatorki programa MaTerra Mesta (prostor filmske kuće Terra film). U Novom Sadu je autorka i organizatorka višegodišnjeg poetskog događaja "Poezija u kući". Autorka zbirke poezije "Domovina, bes mašina" u okviru koje je kreirala Cross – poetry (Ukrštenzija), tekstualni eksperiment koji predstavlja novu vrstu montaže teksta.

Hana Ćopić, diplomirala i masterirala na odseku za germanistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Postajala feministkinjom, pohađala Ženske studije i aktivirala se početkom 2000ih. Prevodi, radi/la u Fondaciji Hajnrih Bel, voli da o sebi govori u feminističko-aktivističkom rodu, učestvovala u različitim projektima i akcijama. Trenutno radi na doktoratu. 

Cilj projekta ROD I LEVICA je emancipacija kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije. Tema roda i levice zapostavljena je i obojena mnogim predrasudama i zato predstavlja izazov, izvor inspiracije i nadamo se zanimljiv podstrek za sve aktiviste/aktiviskinje, studente/studentkinje, istraživače/ istraživačice, kao i sve one kojima je bavljenje alternativnim politikama zadovoljstvo i oblast interesovanja. Svi su dobrodošli na našim predavanjima, koja su osmišljena tako da nakon teorijskog uvoda u specifičnu temu, ostavljaju prostor za razgovor i debatu.

Autorka: Magda Janjić
'