»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
22.02.2014 | Novi Sad

Pravo na samo-reprezentaciju Roma - mediji u profilisanju političke situacije manjina

Romski edukativno kreativni centar Vas poziva na prvu edukativnu radionica u 2014.godini koja će se održati u Novom Sadu, 22. februara 2014, u CK 13, sa početkom u 10h.

RLS - SEE / Pravo na samo-reprezentaciju Roma - mediji u profilisanju političke situacije manjina

Program ovih radionica je namenjen romskim i drugim aktivistima i osmišljen je da pruži teorijska i konkretna znanja i tehnike kroz analizu istorije uticaja vlasničke strukture na regulativu i delovanje medija, te izbor stavova koje zastupaju prema etničkim i/ili socijalnim manjinama. Rad će biti fokusiran na edukaciju, potrebnu za sticanje znanja povodom pokretanja decentralizovanih, nezavisnih medijskih i pravnih mreža aktivista i organizacija koji će se baviti praćenjem rada medija, zastupanjem prava manjina, anti-defamacionim delovanjem i povezivanjem sa partnerskim organizacijama.

Produkcija kampanja kroz sve vrste medijskih kanala i organizovano delovanje direktnim akcijama će biti prezentirani u sklopu etičkih principa i zahteva Zajedničke sociopolitičke platforme romskih organizacija usvojene u Beogradu, decembra 2013.Inicijativa će doprineti razgovoru i razmeni ideja o sprečavanju dalje erozije društvenog položaja Roma u zemljama u tranziciji.

Romski edukativno kreativni centar će učesnicima i partnerskim organizacijama dostaviti potrebne pripremne materijale: “Zajedničku romsku sociopolitičku platformu”, “Anti-diskriminatornu strategiju vlade Republike Srbije”, kao i: “ECRI General Policy Recommendation: Combating racism and intolerance against Roma”, and “ECRI General Policy Recommendation: Combating anti-Gypsyism and discrimination against Roma”.

Dnevni red radionica:

10:00h - Prezentacija zajedničke romske društveno-političke platforme - Dejan Marković

10:30h - Odgovori na ekonomsku deregulaciju i medijsku liberalizaciju - zasnovani naprincipima društveno-političke platforme - Miloš Jadžić

11:15 - 11:30h Kafe pauza

11:30h - Istorija medijske politizacije Roma i mehanizmi nasleđivanja stereotipa - Nikola Radić Lucati

13:00h - Diskusija

13:30 - 13:45h - Kafe pauza

13:45h - Radne grupe:

Grupa za media monitoring - Analiza rada medija, Media analysis, Stav u pisanoj formi, Mere protiv defamacije, pravni i medijski odgovori.

Grupa za medijsku produkciju - medijski kanali, platforme, vođenje kampanje i direktna akcija.

15:00h - Ručak

 
'