»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
05.02.2014 | Beograd

Politika periferije. Centri organizovanja zajednice u formiranju zajedničkog interesa

Brošura Romskog edukativnog kreativnog centara iz Beograda donosi pregled najvažnijih aktivnosti tokom 2013. godine.

RLS - SEE / Politika periferije. Centri organizovanja zajednice u formiranju zajedničkog interesa
 
Reč je pre svega o rezultatima rada u vezi artikulacije programa političke platforme: „Centri organizovanja romske zajednice u formiranju zajedničkog interesa“, koji se odvijao kroz saradnju sa više lokalnih i regionalnih romskih i drugih organizacija, a bio je podržan od strane fondacije Rosa Luxemburg Stiftung. 
Kroz proces usaglašavanja stavova i razmenu iskustava o zajedničkom interesu u izgradnji samoodržive, socijalno pre nego nacionalno definisane zajednice, je doneta konkretizacija političkih stavova koja predstavlja osnovu za dalju akciju.
 
Platforma je tokom decembra 2013. godine usvojena kao osnov za dalje političko i organizaciono delovanje od strane sledećih organizacija: Romski edukativno kreativni centar, Beograd; Romski kulturni centar, Vranjska Banja; Romski centar Narajan, Preševo; Asocijacija Roma, Vranje; NVO Rukovanje, Vranje; Društvo Rom, Kostolac; Internacionalna Romska Unija, Požarevac; OKZ Romanipen, Kragujevac; CRRZ Amaro Drom, Kragujevac; Ruke prijateljstva, Kraljevo; NVO Novi Svet, Beograd i NVO Budućnost, Beograd.
 
Pored teksta platforme objavljen je i prilog „Politička ekonomija Evrope i levi odgovori“, Miloša Bakovića Jadžića koji doprinosi razumevanju položaja romske zajednice u Srbiji, jer je nužno kontekstualizovati njene probleme i povezati ih sa problemima celokupnog društva kako bi se nazrele određene mogućnosti za konstruktivna rešenja. Prilog Nikole Radića Lucatija „Rasni stereotipi kao poreklo medijskog tretmana manjina u Srbiji“, poziva na afirmativnu akciju i borbu protiv defamacije u medijima, kako bi romske organizacije mogle biti u poziciji da redefinišu ekonomiju osnovnih individualnih i nacionalnih prava u odnosima sa većinskom zajednicom i državom. Objavljeni su i izveštaji radionica u Vranju, Kragujevcu i Požarevcu kao i izveštaj Rade Krstanović sa Zimske škole. Publikaciju možete preuzeti sa ovog linka kao PDF.
 
Iz uvoda platforme:
 
„Centri organizovanja Roma, tradicionalno, nisu fizička mesta, već su stanje pokreta slobodnih ljudi, građana mnogih država, od kojih nijedna nije romska. Romi i Romkinje ne moraju stvoriti državu kako bi ostvarili svoja prava i živeli kao slobodni građani i građanke bilo koje zemlje u kojoj se nalaze. Pokret i pravo na kretanje, stvaranje, političko i socijalno organizovanje, slobodan rad - prava su Roma i Romkinja, kao i svih ostalih. Ono što države nazivaju etničkim i manjinskim pravima, tek su ograničenja opštih ljudskih, romskih prava. Umesto jednakosti u pravu na rad i socijalnu ravnopravnost, nude nam pravo na kulturu i jezik, kao da ih tek treba da stvorimo. U borbi za jednakost, Romi i Romkinje mogu samo da dobiju. A zajednički interes sa svakim čovekom - vizija je koja je naš san, vizija društva bez definicije manjine, bez potčinjavanja i eksploatacije.“ (...) „Pre nego što postavi zahteve državi, romska zajednica ima pravo i obavezu da se i sama interno organizuje po principima afirmativne akcije u jednu, ili više organizacija iz različitih oblasti. U ovom slučaju, ona nije shvaćena samo kao solidarnost i zajednička pomoć najugroženijima. Afirmativna akcija podrazumeva i organizovanje romskog rada po sindikalnim principima prema svim spoljnim faktorima, dodatno obrazovanje i profesionalno osposobljavanje stanovništva, praćenje i zastupanje imovinskih, zemljišnih i stambenih pitanja, praćenje i formiranje medijskog predstavljanja Roma, kao i organizovano pravno reagovanje na sve vidove diskriminacije.“
 
Program organizacije u vezi sa platformom i drugim aktivnostima biće nastavljen i tokom 2014. godine, kao i rad na formiranju osnove za samostalnu romsku medijsku samoorganizaciju. 
 '