»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
25.01.2014 | Novi Sad, Radnički dom "Svetozar Marković", Bulevar Mihajla Pupina 24

Levica u Srbiji: Elementi za izgradnju političke pozicije

Zakon o radu

RLS - SEE / Levica u Srbiji: Elementi za izgradnju političke pozicije

Tokom 2014. godine Gerusija, uz podršku fondacije Roza Luksemburg Stiftung, organizuje seriju od deset tribina pod zajedničkim nazivom LEVICA U SRBIJI: ELEMENTI ZA IZGRADNJU POLITIČKE POZICIJE. Prva tribina će se dogoditi 25. januara i baviće se novim Zakonom o radu.

Iako je Zakon o radu povučen i odložen (verovatno zbog skupljanja predizbornih poena), on je i dalje jedna od najprisutnijih tema u javnosti. Nakon otkazanih javnih rasprava i fiktivne javne rasprave koja se odvijala putem interneta, svakodnevni pritisak usmeren je na vlast da se ovaj zakon što pre usvoji (pritisak prvenstveno vrše ministar privrede i Unija poslodavaca). Međutim, otpor nije izostao i radništvo je u procesu pregrupisavanja: stvaraju se savezi između sindikata, najavljuju štrajkovi i protesti, a levo usmereni deo NGO sektora takođe učestvuje u anti-kampanji. U ovom kontekstu dešava se i naša tribina. Na njoj ćemo pokušati da damo odgovore na mnoga pitanja u vezi samih izmena zakona, međutim, pažnju ćemo usmeriti i na problematizovanje osnovnih ideološko-političkih opravdanja koja zastupaju „branioci“ ovog predloga zakona. Osnovno pitanje naše tribine jeste: kako će u stvari zakon uticati na naše svakodnevne živote, s obzirom na poziciju na kojoj se nalazimo, tj. da li smo nezaposleni ili zaposleni na određeno, ili na neodređeno; da li radimo u javnom ili privatnom sektoru; da li smo studenti/kinje; da li smo članovi sindikata; da li smo žene. Dakle, uzećemo u obzir sve ono što novi zakon ne uzima – različite pozicije i položaj radnika/ca u Srbiji danas. Pokušaćemo da otvorimo raspravu o konkretnim potezima u budućim borbama za Zakon o radu po meri radnika i radnica. 

Učestvuju: Jovanka Zlatković (članica UG „S.T.R.I.K.E.“), Željka Jorgić Đokić (pravnica u SSSV), Draginja Bejatović (pravnica u SSSNS) i Branislav Markuš (član UG Ravnopravnost i bivši radnik Jugoremedije). Tribinu moderira: Andrea Jovanović (članica Kolektiva Gerusija i Centra za društvenu analizu).

Vreme i mesto: 25. januar 2014. g. u 16.00h, u Radničkom domu ''Svetozar Marković'', Bulevar Mihajla Pupina 24, NOVI SAD.

DOBRODOŠLI/E!

 

LEVICA U SRBIJI: ELEMENTI ZA IZGRADNJU POLITIČKE POZICIJE

 

JANUAR: Šta će biti sa zakonom o radu?

FEBRUAR: Bolonjska reforma i visoko školstvo

MART: Iskustvo jugoslovenskog socijalizma

APRIL: Tranzicioni procesi u istočnoevropskim zemljama

MAJ: Grad - mesto klasne borbe

JUN: Čija je Evropska unija?

SEPTEMBAR: Organizacione forme - smernice za levicu

OKTOBAR: Levi feminizmi

NOVEMBAR: Sindikati i otpor

DECEMBAR: Šta bi značila socijalistička strategija u Srbiji danas?
'