»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
03.12.2013 | Novi Sad, CK13 u 19h

Prostitucija u Srbiji - jedno od mogućih lica

Predstvaljanje rezultata istraživanja

RLS - SEE / Prostitucija u Srbiji - jedno od mogućih lica

Publikacija Prostitucija u Srbiji - jedno od mogućih lica rezultat je istraživanja fenomena prostitucije koje je grupa "S.T.R.I.K.E." (Novi Sad) realizovala u 2013. godini na području Novog Sada i okolnih opština. Cilj je bio prikupiti i analizirati relevantne podatke (policije i pravosuđa) ali i stavove žena u prostituciji, muškaraca koji kupuju seks, pripadnika policije, feminističkih i levičarskih grupa kao i predstavnika/ predstavnica institucija. Na taj način je prikupljen relevantan materijal za buduću javnu raspravu o poziciji žena u prostituciji.

U Srbiji postoji mali broj istraživanja ovog kompleksnog fenomena. Pretežno se istražuju pojedini aspekati prostitucije ali sistematična istraživanja još uvek nisu poduzeta. Upravo zbog nedostatka interdisciplinarnih i sistematičnih istraživanja, autorski tim se nije opredelio za jedan od mogućih zakonskih modela regulacije prostitucije, smatrajući da je prvo neophodno dekrimanlizovati prostituciju kako bi se čuo i glas seksualnih radnica. Autorke i autori studije smatraju da je odluku o zakonskom modelu regulisanja seksualnog rada potrebno doneti tek nakon šire javne rasprave.

U kontekstu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, publikacija sadrži pregled i komentare važećih zakonskih modela u zemljama EU, bitnih za razvijanje argumenata za rešavanje problema prostitucije. Pored toga, dat je i pregled istorijskih i savremenih praksi.

O rezultatima istraživanja govore članice i članovi autorskog tima i grupe S.T.R.I.K.E.

Studija će biti predstavljena u

Novom Sadu, CK13, Vojvode Bojovića 13, utorak, 03.12. u 19h 

Beogradu, u saradnji sa organizacijom ŽINDOK u Domu omladine Beograda, četvrtak, 5.12. u 20h   

Kraljevu, u saradnji sa organizacijom "Kreativna radionica", u Kulturnom centaru "Evergreen", petak 20.12 u 17h. Adresa: Cara Dušana 4G

 

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte Udruženje S.T.R.I.K.E na ugstrajk@gmail.com

 

 
'