»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
23.11.2013 | Nezavisno udruženje novinara Vojvodine // Zmaj Jovina 3/I, 21000 Novi Sad

STIGMA TOTALITARIZMA

ANTITOTALITARNI DISKURS U FUNKCIJI DISKREDITACIJE LEVICE

RLS - SEE / STIGMA TOTALITARIZMA

NAJAVA

Alternativna Kulturna Organizacija (AKO) iz Novog Sada će 23. novembra 2013. u prostorijama Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine (NDNV) održati okrugli sto na temu:

Antitotalitarni diskurs u funkciji diskreditacije levice.

Na okruglom stolu će govoriti:

- Alpar Lošonc, profesor filozofije (Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Filozofski fakultet u Segedinu).

- Ivica Mladenović, sociolog i urednik časopisa „Novi plamen“;

- Olga Manojlović-Pintar, istoričarka (Institut za noviju istoriju Srbije);

- Jernej Kosi, istoričar;

- Dinko Kreho, nezavisni istraživač;

- Olivera Milosavljević, profesorica istorije (Filozofski fakultet u Beogradu);

- Milan Radanović, nezavisni istraživač.

Moderator okruglog stola je Nebojša Milikić.

Izlagači će pokušati da odgovore na pitanja o pojmu totalitarizma, njegovim korenima, društveno-političkim okolnostima u kojima se antitotalitarni narativ razvijao i aktuelnoj ideološkoj funkciji ovog narativa u postsocijalističkim društvima istočne Evrope. Na okruglom stolu će biti reči o antiegalitarnim korenima teorija o totalitarizmu i kritici pojma - totalitarizam; o polemikama vezanim za pojam totalitarizma unutar francuske naučne zajednice; o antitotalitarnim tezama u revizionističkoj istoriografiji Slovenije; o manifestovanju antitotalitarnog diskursa u savremenoj književnoj produkciji Bosne i Hercegovine; o korenima i rasprostranjenosti antitotalitarnih ideja u Francuskoj; o muzealizaciji antitotalitarizma u istočnoj Evropi u cilju  izjednačavanja istorijskog iskustva socijalizma i fašizma; o neutemeljenosti antitotalitarnih narativa u pogledu SFRJ; o antikomunizmu kao poželjnom političkom obrascu proevropskih partija u Srbiji.

STIGMA TOTALITARIZMA: ANTITOTALITARNI DISKURS U FUNKCIJI DISKREDITACIJE LEVICE

Na ruševinama socijalističke Jugoslavije nastao je čitav niz tipskih, jednoobraznih, nacionalističkih, ekonomski slabih i ka liberalnom kapitalizmu čvrsto opredeljenih država. Već više od dve decenije ove države i njihova društva pasivizirana tavore na marginama svetskih zbivanja, nesposobne da konstituišu bilo kakav autentičan odgovor na političke i ekonomske izazove sadašnjice. Takvom anemičnom stanju u političkom polju bez sumnje značajno doprinosi  i upadljivo odsustvo bilo kakve realno postojeće, društveno relevantne, leve političke alternative.

Jedan od značajnijih uzroka te stagnantne bezidejnosti je nerazgovetan odnos levo orijentisane misli prema socijalističkoj prošlosti, koja se još uvek percipira kao teret umesto da bude inspiracija, ali i sredstvo osporavanja sadašnjih neuspelih modela socijalno-ekonomske integracije unutar postojećih državnih struktura. Problem leži u činjenici da su danas dominatne naracije o prošlosti SFRJ svesno politički i ideološki usmerene ka delegitimizaciji socijalizma i diskreditaciji levice, kako bi se kroz pseudoistorijsku argumentaciju unapred onemogućio svaki pokušaj izmene postojećeg stanja.

U tu svrhu se, kao već globalno provereno oruđe konzervativnih i liberalnih struja u posthladnoratovskom prevazilaženju socijalističke prošlosti, koristi antitotalitarni diskurs, proizašao iz naučno i saznajno neutemeljenih, ali politički upotrebljivih teorija o totalitarizmu. Totalitarizam kao polemički protiv-pojam koji uvodi lažnu opoziciju totalitarizam/demokratija deluje u službi normiranja liberalno-kapitalističkog modela države baziranog na antiutopijskoj predstavi o nepomirljivosti dve osnovne humanističke vrednosti – jednakosti i slobode. Totalitaristički konstrukt, čija je osnovna tendencija izjednačavanje istorijskog socijalizma sa nemačkim naci-fašizmom ima višestruko štetne posledice: pored aproksimativne diskreditacije levice, on trivijalizuje fašizam i holokaust, zanemaruje njegovu rasističku suštinu, apstrahuje pitanja klasne i ekonomske funkcije fašističkih pokreta, banalizuje prošlost SFRJ preuzimanjem stereotipnih antitotalitarnih naracija upotrebljavanih protiv istočnoblokovskih režima gvozdene zavese, svojim svedenim – dihotomnim modelom onemogućava formiranje slojevitije, kritičko-naučne slike prošlosti. Zato je nužno dekonstruisati prave motive koji se nalaze iza antitotalitarnog diskursa i osloboditi prošlost za odmereniju kritiku koja će ponovo otkriti dobre strane socijalističkog projekta, kao što su antifašizam, egalitarizam, modernizacija, nadnacionalni model integracije, antikolonijalizam, socijalna sigurnost.

U skladu sa dominantnom nacionalističkom percepcijom prošlosti, do sada je u Srbiji kritika socijalizma najčešće bila fokusirana na njegovo, navodno, razarajuće delovanje usmereno protiv nacionalnog bića srpskog naroda. Antitotalitarna kritika imala je svoje zagovornike među liberalnim pripadnicima naučne sfere, ali nikada nije stekla širu prihvatljivost u javnom diskursu. Sa sve izraženijim i otvorenijim zaokretom političkih elita ka neoliberalizmu, čini se da tek predstoji i promena kritike socijalizma od nacionalističke ka antitotalitarnoj, promena koja je već uhvatila dublji koren u Hrvatskoj, Sloveniji i tranzicionim zemljama bivšeg Istočnog bloka. Namera organizatora okruglog stola je da ukažu na teorijske slabosti i političke uzroke nastanka teorija o totalitarizmu, na njene konzervativne i antiegalitarne korene, na konkretne posledice izjednačavanja komunizma i fašizma u zemljama sa sličnim socijalističkim i tranzicionim iskustvom i na savremenije primere jačanja antitotalitarnog diskursa u Republici Srbiji.
'