»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
21.09.2013 | Kragujevac

Centri organizovanja romske zajednice – ka formiranju zajedničkog interesa u Kragujevcu

Druga radna poseta u Kragujevcu

U subotu, 21 Septembra, će biti  održana druga poseta Kragujevcu u okviru projekta započog  u aprilu 2013. godine u organizaciji Romskog edukativno kreativnog centra (REKC), u saradnji sa lokalnim partnerima i uz podršku regionalne kancelarije za jugoistočnu Evropu Rosa Luxemburg Stiftung (RLS). 
 
Plan je da se tokom  dve radne posete  predstavi nacrt i zajedno sa učesnicima, aktivistima iz Kragujevca razradi platforma novog socijalnog organizovanja romske zajednice, a koja bi se, uz učesnike iz drugih gradova i relevantnih aktera sa evropske levice, finalizirala nakon jesenje škole u Beogradu. Prva poseta Kragujevcu održana je 13.07.2013.godine.
 
Tokom rada na platformi biće obradjena afirmativna akcija, (pozitivna diskriminacija) kao i drugi metodi organizovanja zajednica u ostvarivanju narušenih socio-ekonomskih prava i političkih sloboda. Sindikalizacija rada manjinskih zajednica će biti predstavljena kao način klasne borbe u neoliberalnom ekonomskom okruženju. Lokalni problemi, iskustva i rešenja romske zajednice i drugih socijalno ugroženih grupa će biti uvršteni u rad i formiranje političke platforme za dalje samo-organizovanje i angaržovanje na transformativnim projektima zajednice.'