»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
20.07.2011 | Fruška Gora, Vojvodina

Letnja škola: Kriza, odgovori, levica

Poziv na Letnju školu 2011

RLS - SEE / Letnja škola: Kriza, odgovori, levica

Nakon uspeha prve Letnje škole, održane jula 2010. godine u Novom Sadu, i ove godine će se održati Letnja škola RLS.
Naslov ovogodišnje Letnje škole glasi: „Kriza , odgovori, levica“.

Pozivamo mlade levo orijentisane istraživače/ice u oblasti društvenih nauka, društveno angažovane aktiviste i aktivistkinje, kritički nastrojene umetnike i umetnice, kao i druge radnike i radnice koji/e rade i deluju na području jugoistočne Evrope da se prijave za učešće. Od učesnika/ca se očekuje da prisustvuju svim predavanjima i radionicama u toku trajanja škole.

Cilj škole jeste opšta političko-teorijska edukacija sa posebnim akcentom na značenje i značaj ekonomske krize i njenih posledica na državne i regionalne politike, kao i na različite socijalne pokrete. Ovakva edukacija, uz (re)mapiranje glavnih polja kojima se savremena levica bavi, trebalo bi da pomogne povezivanje i umrežavanje regionalnih levičarskih aktivističkih i istraživačkih inicijativa.

Tema škole je aktuelna ekonomska kriza, njeni uzroci i posledice po kapitalistički sistem i njegovu političku ideologiju, kao i levičarsko shvatanje i promišljanje krize i mogućnosti levice da krizu iskoristi za sopstvena preispitivanja, teorijske (re)artikulacije i jačanje političkih kapaciteta.

 
'