»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
13.06.2013 | Dom omladine Beograd, 19h

ROD, LEVICA I POLITIKE MENTALNOG ZDRAVLJA

Ciklus: ROD I LEVICA 2

RLS - SEE / ROD, LEVICA I POLITIKE MENTALNOG ZDRAVLJA

Govore: Ivana Mandarić (Ljubljana), socijalna radnica i TA psiho-terapeutkinja; Jana Damjanov (Novi Sad), psiho-terapeutkinja i edukatorka psihodrame i Jelena Milić (Beograd), defektološkinja i psihoterapeutkinja Moderatorka tribine: Lidija Vasiljević, psihoterapeutkinja i edukatorka psihodrame, ŽINDOK

U okviru pete teme ciklusa "ROD I LEVICA“ bavićemo se  Rodno inkluzivnim i anti-diskriminativnim pristupima u okvirima politika mentalnog zdravlja. Antidiskriminativni pristupi predstavljaju različite strategije, mere i tehnike, čijom se primenom sprečavaju, ublažavaju ili minimiziraju diskriminativni procesi u okvirima mentalnog zdravlja. Ovakav pristup, ili bolje rečeno pristupi koji dele platformu uvažavanja i jednakog tretmana svih rasnih, klasnih, nacionalnih, etničkih, religijskih kao i seksualnih opredeljenja, neophodan su deo savremenih i politički korektnih pristupa u različitim oblicima pružanja psihosocijalne podrške. Savremene tendencije politika mentalnog zdravlja, jasno odlikuje i razvoj inkluzivnih modaliteta, uključujući i rodno inkluzivne pristupe u okvirima postojećih formi psihoterapijskog, savetodavnog, i suportativnog rada. Gošće tribine su psihoterapeutkinje koje u svoj pristup uključuju političku i vrednosnu dimenziju. Razgovaraćemo o primerima dobrih praksi u radu sa marginalnim grupama, suportativnom radu kao i integrativnom pristupu u psihoterapiji.

Vise informacija na: http://www.domomladine.org/debate/tribina-rod-levica-i-politike-mentalnog-zdravlja/
'