»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
11.06.2013 | KCB, Kulturni centar Beograda, Knez Mihailova 6, 20 časova

Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941–44. Priručnik za čitanje grada

Predstavljenje publikacije

RLS - SEE / Mesta stradanja i antifašističke borbe u Beogradu 1941–44. Priručnik za čitanje grada

Zbog velikog interesovanja publike za ovu publikaciju koja pristupa medijaciji istorije fašističkih zločina, kolaboracije i antifašističke borbe na sasvim novi način, ova knjiga će biti predstavljena po drugi put široj publici u Beogradu.

Njena posebnost leži u neposrednosti, sa kojom ovaj istorijski vodič omogućava čitaocu proučavanje dešavanja za vreme nemačke okupacije „na ulicama Beograda“. Prateći prostorno-tematski uokvirene ture, ova knjiga, pored informativnih tekstova, sadrži veliki broj svedočanstva i ličnih priča o antifašističkoj borbi i stradanju Jevreja i Roma. Obrađuju se ideologija i mehanizmi fašističkog sistema terora i saradnja domaćih institucija, organizacija i pojedinaca sa okupatorom.

Svrha ove publikacije je da bude oruđe u rukama svih onih koji žele da se angažuju protiv zaboravljanja, ćutanja i falsifikovanja tog perioda istorije.

O metodologiji rada na ovoj publikaciji i ličnoj motivaciji za učesće u njenoj izradi će govoriti urednici publikacije Rena Redle i Milovan Pisari kao i autori, Nenad Lajbenšperger, istoričar i saradnik u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture, Ilija Malović, sociolog i nastavnik sociologije, Nataša Lambić, aktivistkinja, i dizajner knjige Đorđe Balmazović iz grupe Шkart. Svoj doprinos razgovoru o ovom vodiču daće i Davor Salom, koji dugi niz godina radi, između ostalog, i kao turistički vodič. Tema za razgovor će biti i predstojeća izgradnja šoping mola na mestu Topovskih šupa, prvog koncentracionog logor u Beogradu i mestu Holokausta i stradanja Roma.

 

Predstavljenje publikacije je realizovano u saradnji sa Kulturnom Centrom Beograda. Drugo izdanje publikacije je producirano uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe u okviru projekta „Istorija u pokretu - Dijalog sa prošlošću“ Foruma za primenjenu istoriju.

Publikaciju možete preuzeti kao PDF na internet stranici „Poseta Starom sajmištu/starosajmiste.info“:

http://starosajmiste.info/sr2012/multimedijalna-dokumentacija/prirucnik

 

www.fpi.rs/blog

_____________________

O publikaciji

Knjiga je podeljena u tri celine: teorijski uvod u opšte probleme istoriografije; praktični deo, koji se sastoji od tematski organizovanih tura kroz izabrane delove grada Beograda; i sveobuhvatni pojmovnik o fašističkoj ideologiji, antifašizmu i pravnim merama protiv zločinaca.

Publikaciju otvara prilog Enca Traversa (Enzo Traverso), koji donosi promišljanja o odnosu između ličnog sećanja i istoriografije, kao i o javnoj upotrebi i politici istorije. Vodič kroz grad, sa prostorno-tematski uokvirenim turama i tekstovima Milana Radanovića, Olge Manojlović Pintar, Milovana Pisarija i Nenada Lajbenšpergera, čini glavni deo priručnika. Apendix sadrži pojmovnik, odnosno, pregled osnovnih pojmova u vezi s fašizmom i antifašizmom, koji su sastavili Petar Atanacković, Ilija Malović i Nataša Lambić. Na samom kraju publikacije se nalazi registar ulica i mesta. Publikaciju je grafički oblikovao kolektiv ШKART a svi tekstovi su objavljeni pod licencom Autorstvo-Nekomercijаlno 3.0 Srbijа (CC BY-NC 3.0 RS)
'