»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
30.05.2013 | Vranje, Serbia

Centri organizovanja romske zajednice – ka formiranju zajedničkog interesa

Započet je projekat u organizaciji Romskog edukativno kreativnog centra u saradnji sa lokalnim partnerima

RLS - SEE / Centri organizovanja romske zajednice – ka formiranju zajedničkog interesa

U subotu, 25. maja, u Vranju je započet projekat koji će se tokom 2013. godine realizovati u organizaciji Romskog edukativno kreativnog centra, u saradnji sa lokalnim partnerima i uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung.

Plan je da se kroz šest radnih poseta Vranju, Kragujevcu i Požarevcu predstavi nacrt i zajedno sa ljudima iz ovih gradova razradi platforma novog socijalnog organizovanja romske zajednice, a koja bi se, uz učešće relevantnih aktera iz evropske levicei i romskih aktivista i aktivistkinja, finalizirala nakon jesenje škole u Beogradu.

Prvom razgovoru u Vranju prisustvovalo je 27 romskih učesnika i učesnica, iz grada Vranja i okoline, kao i drugih delova Pčinjskog okruga. Nakon uvodnog obraćanja Dejana Markovića (REKC) i Nebojše Selistarevića, Miloš Baković Jadžić je ukratko izložio nestabilnu i kriznu situaciju u kojoj se danas nalaze evropska politika i ekonomija, kao kontekst u kojem se problemi romske zajednice dodatno komplikuju. Potom je Nikola Radić Lucati predstavio sadržaj i namere projekta, planirani interaktivni način rada, kao i dalju dinamiku razrade platforme.

U nastavku radnog dana, u okviru radionica, obrađivane su osnovne teme predložene nacrtom platforme. Nacrt se fokusirao na pitanja zapošljavanja, obrazovanja, stambene politike, slobode kretanja i medijskih (re)prezentacija romske populacije. Utisak je da su generalne teme dobro odabrane jer su se predstavnici lokalne zajednice lako uključivali u diskusiju i obiljem primera iz svoje sredine i svakodnevice konkretizovali opštu problematiku. Neke od konkretnih tema u diskusiji bile su sledeće: (ne)funkcionisanje narodnih kuhinja u Vranju, pitanje legalizacije stambenih objekata u kojima živi deo lokalne romske zajednice, problem „nevidljivih“ osoba bez papira (često povratnika proteranih iz većih urbanih sredina), sporost države u ustupanju zapuštenog opštinskog zemljišta zainteresovanim romskim porodicama koje bi želele da počnu da se bave poljoprivredom (sirovine i oprema obezbeđeni donacijama iz inostranstva), generalna potreba za romskom poljoprivrednom zadrugom, diskriminacija romskog dela radništva nekadašnjeg privrednog giganta YUMCO, problem zapošljavanja obrazovanih Roma i Romkinja koji su diskrimisani kako od strane lokalne administracije tako i od privatnog sektora, razni komunalni problemi, itd. Problemi su mapirani, čuli su se i prvi predlozi za moguća rešenja, npr. diskutovalo se o ideji pokretanja projekta javnog dokumentovanja svih oblika i primera kršenja ljudskih prava u ekonomskoj sferi (“crna lista” poslodavaca koji ugrožavaju ekonomska i socijalna prava romskog radništva), kao i o mogućnostima za vršenje pritiska na lokalnu i republičku administraciju u cilju regulisanja pomenutog problema potrebnog poljoprivrednog zemljišta. Takođe, pokrenuto je i pitanje saradnje lokalnog romskog radništva sa drugim organizovanim radničkim grupama iz Srbije i regiona, a koje bi eventualno mogle pomoći svojim iskustvom u borbi za radnička prava nekadašnjih i sadašnjih zaposlenih. Razmatrane su i mogućnosti sindikalizacije kako nezaposlenog tako i prekarnog radništva.  

Generalno, osnovni problemi romskog stanovništva velikim delom se poklapaju sa onim koje imaju većina građana i građanki Srbije: nezaposlenost, siromaštvo, problem dostupnosti obrazovanja, nepoštovanje radnih prava, široko raspostranjeni prekarni rad (problemi sa platama i zdravstvenim, socijalnim i penzionim osiguranjem) itd. Ipak, u slučaju romske zajednice svakako su u velikoj meri prisutni i dodatni specifični problemi socijalne, rasne i klasne segregacije zbog kojih se u tom slučaju pojačavaju prethodno navedeni opšti problemi. Kako bi se pokrenula borba za suštinsku promenu ovog stanja, potrebno je, između ostalog, oformiti mrežu romskih socijalnih političkih organizacija. Romi i Romkinje treba samostalno da se organizuju, ali da bi poboljšali svoj vrlo nepovoljan položaj moraju svoje aktivnosti povezivati sa problemima celokupnog društva.

Veliki broj pokrenutih tema već na prvom razgovoru obećava da će u subotu, 8. juna, ponovo u Vranju, ali i tokom juna i jula u Kragujevcu i Požarevcu, biti dosta materijala za razrađivanje i napredovanje platforme, uz aktivnije, direktnije i konkretnije uključivanje romske zajednice. 

Dejan Marković i Miloš Baković Jadžić

Fotografije: Nikola Radić LucatiGALERIJA

RLS - SEE / Centri organizovanja romske zajednice – ka formiranju zajedničkog interesa
RLS - SEE / Centri organizovanja romske zajednice – ka formiranju zajedničkog interesa
RLS - SEE / Centri organizovanja romske zajednice – ka formiranju zajedničkog interesa
RLS - SEE / Centri organizovanja romske zajednice – ka formiranju zajedničkog interesa

* kliknite na fotografiju da je zumirate
< > na tastaturi za levo-desno


'