»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
22.05.2013 | 22. maj 2013, Beograd

Razgovor sa Silviom Federici

Magacin u Kraljevića Marka 4, Beograd, 18h

RLS - SEE / Razgovor sa Silviom Federici

Pozivamo vas na razgovor sa Silviom Federici

Silvia Federici je feministička aktivistkinja, spisateljica i predavačica bliska autonomističko-feminističko-marksističkoj tradiciji. Poznata je kao jedna od pokretačica kampanje ”Nadnice za kućni rad” u Italiji 1972. godine, su-osnivačica Komiteta za akademske slobode u Africi, članica kolektiva Midnight Notes, aktivistkinja u alter-globalisičkom pokretu, u pokretu protiv smrtne kazne u SAD, kao i podrška studentskim borbama protiv neoliberalnog restrukturiranja.

Doprinela je feminističkom promišljanju rada ukazivanjem na skriveni reproduktivni rad (reč je o radu koji omogućava biološku i socijalnu reprodukciju radničke klase kroz aktivnosti kao što su kućni rad, negovateljski rad, odgoj dece, obrazovanje itd.) na kome se temelji kapitalistička akumulacija, koja u svojoj suštini predstavlja proizvodnju rasnih, rodnih, starosnih, klasnih rarzlika, nejednakosti, hijerarhija, podela. Danas je aktivna učesnica debata o globalizaciji i politikama zajedničkog, kroz istraživanje promene u dinamici internacionalne podele rada i ukazivanje na neophodnost stvaranja reproduktivnih zajedničkih dobara.

Objavila je veliki broj eseja, a njena najpoznatija knjiga Kaliban i veštica: Telo i primitivna akumulacija uskoro će biti objavljena kod nas u izdanju Burevesnika.

Sa Silviom Federici razgovaraćemo o odnosu feminizma i levice, reproduktivnom radu, o inicijativi ”Nadnice za kućni rad”, feminističkim ekonomijama, feminističkim politikama zajedničkog, o aktuelnim drustvenim pokretima, studentskim borbama…

Preporučujemo vam da pročitate esej Silvie Federici ”Briga o starima” koji je objavljen u knjizi Postajanje majkom u vreme neoliberalnog kapitalizma (pdf knjige za slobodno preuzimanje nalazi se na ovoj adresi: http://www.uzbuna.org/yu/drugarska-preporuka/postajanje-majkom-u-vreme-n...), kao i tekst ”Feminizam i politike zajedničkog” koji je objavljen u prvom broju žurnala uz)bu))na)))  (http://www.uzbuna.org/yu/%C5%BEurnal/razgovori-o-novom-feminizmu-i-umetn...)

Vašoj pažnji preporučujemo i dva intervjua sa Silviom Federici koja su prevedena i objavljena u časopisima Solidarnost (http://www.scribd.com/doc/138298254/Solidarnost-29-specijal-o-%C5%BEensk...) i Nepokoreni grad (http://mladi-antifasisti.hr/download/Casopis.pdf), kao i odlomak iz knjige Kaliban i veštica (http://anarhisticka-biblioteka.net/library/silvia-federici-kaliban-i-ves...).

Razgovor će se voditi na engleskom jeziku.

Sve i svi ste pozvane/i da uzmete učešće u razgovoru!

............................

Razgovor sa Silviom Federici se organizuje nakon okruglog stola Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu koji će biti održan u KC Rex 20. i 21. maja od 11h do 18h. Više informacija o okruglom stolu: http://www.uzbuna.org/yu/vecernja-skola

Razgovor organizuje: uz)bu))na)))

Podrška: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
'