»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
19.04.2013 | Zagreb, SABA

Eksploatacija u naša četiri zida

Tribina o neproduktivnom ženskom radu od socijalizma do danas

RLS - SEE / Eksploatacija u naša četiri zida

Mlade antifašistkinje Zagreba i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju pozivaju vas na tribinu pod nazivom "Eksploatacija u naša četiri zida – neproduktivni ženski rad od socijalizma do danas". Gošće tribine će u svojim uvodnim izlaganjima usporediti ekonomski položaj žena od samoupravnog socijalizma do kapitalizma, njihove zakone i posljedice kao i utjecaj na obiteljski život u tim dvama razdobljima na području bivše Jugoslavije i Hrvatske.


Gordana Stojaković predstavit će način na koji se Antifašistička fronta žena izborila i nosila s promjenama proizvodnih odnosa koji nastaju uspostavom kapitalističkog načina proizvodnje i izlaskom žene na tržište rada te kroz primjere iz svakodnevnog života prvog poslijeratnog perioda u Vojvodini usporediti kolektivizaciju reproduktivnog rada ili, kako ga ona u svom radu naziva, "ekonomiju njege i brige" do 1950. godine i promjene koje su uslijedile uspostavljanjem samoupravnog sistema.

Domagoj Mihaljević će komparativnom analizom zakonitosti pripadajućih ekonomskih sustava pojasniti što socijalizam, a što kapitalizam znače za ekonomski položaj žena i obiteljski život. 

Vedrana Bibić uvest će u raspravu pitanje nadnica za kućanski rad te proizvodni, društveni i povijesni kontekst talijanskih olovnih godina u kojem se kroz "za" i "protiv" kućanskog rada teorijski formulirao zahtjev s ciljem uspostavljanja borbe za nadnicu kao puta prema oslobođenju od dvostruke, a potom i eksploatacije uopće. 

Katarina Perković govorit će o iskustvima ženskog sindikalnog organiziranja i položaju žena u radnim kolektivima kao i opasnosti novih fleksigurnih radnih odnosa u Hrvatskoj danas. 

Karolina Leaković govorit će iz aspekta socijaldemokracije i uopće suvremenog stanja socijalnih prava žena kroz konkretan okvir Zakona o dadiljama.

Namjera ove tribine je nastaviti razgovor koji smo otvorili osmomartovskom tribinom u organizaciji BRID-a i Centra za ženske studije te uspostaviti redovitu razmjenu znanja o tome kako proizvodni odnosi utječu na položaj žena i kako je nužno u raspravu o feminizmu uvesti i raspravu o klasnoj borbi i obratno. Riječima Simone de Beauvoir: "Rodna borba utjelovljuje klasnu borbu, no klasna borba ne utjelovljuje rodnu." Na tome treba uvijek i uporno raditi, stoga vas pozivamo da nam se pridružite u petak, 19. 4. 2013. u 18:00 sati u prostorijama SABA-e u Hatzovoj 16

Organizaranje tribine pomogla Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe.
'