»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
12.11.2012 | Evropa

Od migracije do deportacije

Prilozi kritičkoj analizi politike prema romskim migrantima i migrantkinjama u Evropi

RLS - SEE / Od migracije do deportacije

Uredio Vladan Jeremić

Autori i autorke tekstova su Chachipe a.s.b.l., Cornelia Ernst, Andreas Guidi, Lorenz Krämer, Manuela Kropp, Dejan Marković i Anna Striethorst

Publikacija „Od migracije do deportacije − prilozi kritičkoj analizi politike prema romskim migrantima i migrantkinjama u Evropi“ nastala je u sklopu projekta i okruglog stola koje zajednički organizuju Romski edukativno kreativni centar i Rosa Luxemburg Stiftung kancelarija za jugoistočnu Evropu, pod naslovom: „Prava Roma povratnika u Srbiji − problemi, potrebe i rešenja“, a koji se održao od 8−11. novembra 2012. godine u Beogradu.Fotografije objavljene u ovoj publikaciji nastale su od 2009. do 2012. godine, a prikazuju socijalne proteste i borbe do kojih je došlo zbog rušenja romskih naselja u Beogradu.

Verziju publikacije na engleskom jeziku možete preuzeti ovde

Veliki broj romskih zajednica živi na ekonomskoj i društvenoj margini već vekovima. Danas, na periferiji Evrope, one su još ugroženije usled katastrofalnih posledica ekonomske krize. Evropska unija intenzivira restrikcije protiv prekarnih migrantskih radnika i radnica, kao i prema azilantima i azilantkinjama iz ratom zahvaćenih i postratnih regiona i država. Mogućnost ponovnog uvođenja viznog režima je mera pretnje zemalja Evropske unije, usmerena na zemlje periferije, a kao razlog za vraćanje viznog režima navodi se problem „ilegalnih migranata“ ili “lažnih azilanata“, koji dolaze u zemlje Evropske unije.

Učestali napadi na romske zajednice su posledica jačanja i konsolidacije desnice, koja koristi ekonomsku krizu za populističke promocije svog rasističkog i antimigrantskog delovanja. Brutalno rušenje romskih i migrantskih naselja, te njihova deportacija iz Francuske tokom 2010. godine, zatim višegodišnji teror koji se sprovodi u Mađarskoj nad lokalnom romskom zajednicom od strane ultra-nacionalističkih formacija, obično imaju podršku državnih institucija. U Srbiji i Bugarskoj su učestale organizovane nasilne akcije prema romskoj populaciji od strane većinskog stanovništva. Ekstremno siromaštvo, sveobuhvatna socijalna isključenost i segregacija, čine situaciju u kojoj se danas nalazi veliki broj Roma i Romkinja u Srbiji.

Cilj publikacije „Od migracije do deportacije – prilozi kritičkoj analizi politike prema romskim migrantima i migrantkinjama u Evropi“ jeste da razmotri pomenutu problematiku kroz poziciju leve politike, pomoću inicijalnog mapiranja legislativnih okvira i analize političkog konteksta u kojem se nalaze romski i drugi migranti i migrantkinje u Evropi. Fokus je stavljen na kritiku prakse prisilnih deportacija, na osnovu Sporazuma o readmisiji između Nemačke i Srbije. Kritičkom analizom pravnih mehanizama isključivanja, koje koristi birokratski aparat Evropske unije, stvara se preduslov za razumevanje i prepoznavanje tih komplikovanih procedura, a ovoj politici ekskluzije treba suprotstaviti konstruktivnu alternativu.

Poslanica Evropskog parlamenta Cornelia Ernst i politikolog Lorenz Krämer u tekstu „Evropska imigraciona politika – uvek ista priča“, zaključuju da je pitanje položaja imigranata na tržištu rada pravo polje delovanja za levicu. „...Cilj mora biti potpuna ravnopravnost neevropskih radnika i njihovih nemačkih kolega. To je jedini način da se spreči da imigrantski radnici dođu u situaciju nepravedne konkurencije u odnosu na one domaće. Ravnopravnost je odlučujuća u svakom pogledu. Tek kada imigrantski radnici steknu pravo na jednaku platu, na isto radno vreme i kada se ne budu mogli ucenjivati, biće moguće sprečiti da se ljudi okreću jedni protiv drugih. Tek tada se imigranti više neće moći iskorišćavati kao izgovor za smanjivanje nadnica ili pogoršavanje radnih uslova. Prema tome, jednaka prava na radnom mestu jesu preduslov za slobodniji imigracioni zakon, u pozitivnom smislu – kako na evropskom, tako i na nacionalnom nivou. Posvećenost Evropi otvorenih granica, koja se ne zatvara iza bodljikave žice i FRONTEXa, mora se reflektovati na svim nivoima.“

Tekst Manuele Kropp i Anne Striethorst „Migracije Roma u Evropskoj uniji: etnička manjina kao domen evropske politike“, istražuje uzroke povećane migracije Roma i Romkinja unutar Evropske unije, kao i kontekst političkih i pravnih tenzija u kojem se taj problem mora sagledati.

Članak Andreasa Guidia nastao je tokom njegovog boravka u Beogradu, u svojstvu praktikanta Rosa Luxemburg Stiftung. „Romski azilanti u Evropi: problem dezintegracije socijalnih prava“, pokušava da istraži kontroverzne strane novije nemačke migracione politike, u kojoj se prepoznaje obrazac društvenog isključivanja, u kojem i Srbija igra aktivnu ulogu. Studija slučaja iz Beograda, opisuje kako ekonomska dinamika i finansijski interesi pogađaju mnoge romske porodice koje žive u naseljima Novog Beograda, potiskujući ih iz grada, gde ostaju bez ikakve socijalne zaštite i često bez ijedne druge opcije osim da napuste zemlju.

Sledeći prilog, koordinatora projekta Romskog edukativno kreativnog centra i politikologa iz Beograda, Dejana Markovića, „Readmisija i deportacija u Srbiju – readmisija lica koja su područje Republike Srbije napustila tokom devedesetih godina i u Zapadnoj Evropi i Skandinaviji zatražila azil“ govori o surovoj realnosti deportacije ljudi iz Nemačke u Srbiju.

Članak organizacije Chachipe donosi pregled mera preduzetih od strane balkanskih zemalja, koje su usledile nakon pritiska EU. Izveštaj se fokusira na one mere koje imaju najneposrednije posledice po stanovništvo. U njemu je naglašena veza između intervencije EU i domaćeg odgovora u zemljama Balkana, a razmatra se i odgovornost Evropske unije u kršenjima ljudskih prava koja su zatim usledila. Objavljeni tekst je odlomak iz publikacije „Selective Freedom – The visa liberalization and restrictions on the right to travel in the Balkans“, sa fokusom na slučaj Srbije i pod naslovom, „Srbija: vizna iberalizacija po svaku cenu?“.

Vladan JeremićGALERIJA

RLS - SEE / Od migracije do deportacije
RLS - SEE / Od migracije do deportacije

* kliknite na fotografiju da je zumirate
< > na tastaturi za levo-desno


'