»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
28.09.2012 | Sofia, Bulgaria

Насилието над жените: Нулева толерантност

Семинар от жени за жени

RLS - SEE / Насилието над жените: Нулева толерантност

Насилието над жените в България, както и навсякъде  по света, се проявява в ежедневно  дискриминиране, изключване от дискусиите, във физическо и психическо малтретиране. Обявеният от ООН „Международен  ден срещу насилието над жените” 25-ти ноември се използва, за да се привлече обществено внимание към темата. Малтретирането от съпрузите или партньорите е ежедневие за много жени. Според данни от проведено социологическо проучване 40% от жените в България са подлагани на физическо или пс

ихическо насилие, или пък и на двете, от настоящите или бившите си партньори.  
Дълго време насилието над жените беше тема табу. Никой не говореше за това, никой не искаше да го забeлежи, никой не предприемаше нещо, за да го предотврати. Има достатъчно изследвания по тези въпроси, но липсваше план за действие, както и политическа воля, за да бъдат предприети конкретни действия против различните форми на насилие над жените. В България от няколко години се правят стъпки в тази посока: центрове за временно настаняване и правни консултанти и психолози предлагат закрила и помощ на малтретираните жени и деца. Създават се структури, в които работят съвместно социални работници, полицаи, юристи и представители на общините. Вследствие на дълбоко вкоренената патриархалност в обществото обаче е необходимо да бъдат полагани още много усилия, за да могат малтретираните жени, момичета и деца да възвърнат отново достойнството си.  
Спрямо насилието над жените и децата трябва да бъде провеждана политика на „нулева толерантност”. Обществото не трябва да мълчи повече за страданията на жертвите, а да започне интензивни дебати по темата. Насилието над жените и децата не трябва да бъде повече тема табу.  
С провежданото мероприятие фондация „Бузлуджа” иска да постави на обсъждане обществените причини за насилието над жените и децата; да разгледа формите и начините те да бъдат подкрепени и защитени, както и да се спре на необходимостта от предотвратяване на насилието с помощта на инициативи, които се борят с корените на проблема и водят до минимизиране на щетите.
'