»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
03.05.2012 | Beograd, 03. maj 2012. u 19:00

Ciklus: ROD I LEVICA

Tribina: Antifašizam i ženski pokret nakon II svetskog rata

RLS - SEE / Ciklus: ROD I LEVICA

Dom omladine Beograda i Ženski informaciono dokumentacioni trening centar (Ženski INDOK centar) uz podršku Fondacije „Roza Luksemburg“ pokrenuli su ciklus predavanja/diskusija na temu ROD I LEVICA, sa ciljem emancipacije kroz edukaciju i otvaranje prostora za kritičko mišljenje i preispitivanje opusa socijalnih pokreta sa posebnim osvrtom na feminizam na prostorima bivše Jugoslavije.

Na drugoj po redu tribini Antifašizam i ženski pokret nakon Drugoga svetskog rata govoriće Gordana Stojaković.

Završetak II svetskog rata je u socijalističkoj Jugoslaviji označio početak korenitih promena položaja žena u društvu koje su se desile silovito, masovno i organizovano. U okviru socijalističke / komunističke ideologije, jednog društvenog sistema, jedne partije (KPJ), žene su izborile jednaka zakonska prava u odnosu na muškarce u svim segmentima života i rada. Gordana Stojaković će u okviru teorijskog uvoda u temu razmatrati dominantne teme i dominantne uloge namenjene ženama (majka, supruga, radnica...) i njihovu podudarnost sa političkim programom AFŽ-a. Takođe, tema če biti ulazak žena u privredu (sa posebnim osvrtom na zadrugarstvo i zadrugarke) kao i gašenju AFŽ-a i organizacijama koje su predstavljale njenu alternativu.

Stojaković Gordana je osnivačica više ženskih organizacija (Novosadski ženski centar, Ženske studije Novi Sad, Žensko putujuće pozorište, CikCak inicijativa). Več deset godina koordinira projekat Znamenite žene Novog Sada u okviru koga je  prikupljena obima dokumentacija o istorijatu ženskog pokreta u Vojvodini i biografijama znamenitih žena. Diplomirala je na Prirodno matematičkom fakultetu Univerziiteta u Beogradu, i završila specijalističke rodne studije u Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu (2005). Doktorirala sa temom Rodna prespektiva u novinama Antifašističkog fronta Jugoslavije 1945-1953 (2011). Objavila je više publikacija među kojima su: Znamenite žene Novog Sada I (Novi Sad, 2001); Neda - jedna biografija  (Novi Sad, 2002); Diskursne osobine privatne prepiske o knjizi Srpkinja njezin život i rad, njezin kulturni razvitak i njezina narodna umjetnost do danas (1909-1924) (Novi Sad, 2005); AFŽ Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2007), Skica za potret: Antifašistički front žena Vojvodine 1942-1953 (Novi Sad, 2011), Prilog za istoriju ženskog pokreta u Vojvodini i Srbiji u 19. i 20. veku (Novi Sad, 2011), Solidarnost ili lajkovanje: Dnevnik feministkinje o feminizmu i levici u Srbiji (1978-2007) (Beograd, 2011). Dobila Nagradu za ravnopravnost polova Vlade  AP Vojvodine (2008).
 

Izvor
'