»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
24.03.2012 | Kikinda

Be an emigrant, be equal

Radionica Romskog Edukativno Kreativnog Centra

Romski Edukativno Kreativni Centar ce 24.03.2012. godine u Kikindi odrzati workshop pod nazivmo: "Be an emigrant, be equal", workshop je namenjen mladim Romima povratnicima iz zemalja EU u Srbiju na osnovu sporazuma o readmisiji.
Cilj workshop-a je da se osnaže mladi ljudi da iskazu svoj glas i da brane svoja ljudska prava i da razviju strategije za prevazilaženje isključenosti i diskriminacije. Neophodno je da se mladi učesnici osposobe da koriste nove kreativne metode i alate za obrazovanje o ljudskim pravima, da se angažuju i saznaju više o integraciji  i ukljucivanju u drustvene tokove.Radionica će se posebno fokusirati na ucesce Povratnika u javnom zivotu.

Projekat podrzava Rosa Luxemburg Stiftung
Southeast Europe
'