»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
07.04.2012 | Beograd, 7.-8.4.2012

U borbi za javno dobro

Analize, strategije i perspektive

RLS - SEE / U borbi za javno dobro

Neoliberalni kapitalizam uveo nas je u možda i najveću krizu koju je savremeni svet osetio. Širom planete društveni pokreti i politička levica primorani su da se angažuju u borbi protiv privatizacije, politika štednje i demontiranja socijalnih prava. Mnoge važne bitke danas se vode na polju odbrane javnih dobara – od komunalnih servisa do javnih prostora – ali su uglavnom međusobno nepovezane i pre svega defanzivnog karaktera. Srbija tu nije izuzetak. Osim nekada društvenih fabrika i preduzeća tržištu su već uveliko prepušteni zdravstveni i obrazovni sistem. Na red je došla i privatizacija komunalnih delatnosti. Otpori aktuelnoj politici postoje, ali su nepovezani i bez podrške šire javnosti.  U ovakvoj situaciji nameće se niz pitanja:

Da li su borbe za odbranu javnih dobara kratkoročne ili je moguće da one pokrenu politički projekat za pružanje alternative neoliberalnom kapitalizmu?

Šta su uopšte javna dobra?

Koje nam sve opasnosti prete ako zdravstvo, obrazovanje ili komunalne delatnosti prepustimo logici profita?

Koje su specifičnosti shvatanja javnog dobra u socijalizmu i u kapitalizmu?

Kako su u neoliberalizmu tretirani kultura i umetnost i kakva je danas pozicija radnika/ca u kulturi?

Kakvu ulogu u oblikovanju neoliberalne politike privatizacije i komodifikacije javnih dobara ima takozvana tranziciona država?

Da li je moguće stvoriti širi front za odbranu javnih dobara?


U dvodnevnoj seriji razgovora u kojima će učestvovati društveni/e teoretičari/ke, predstavnici/e sindikata, radnici/e u kulturi, studentski/e
aktivisti/kinje pokušaćemo zajednički da nađemo odgovore na makar neka od ovih pitanja.

IZLAGAČI/CE

Stipe Ćurković - Centar za radničke studije, Zagreb

Goran Musić - ekonomista, istoričar, istraživač Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci

Milan Grujić - predsednik Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, SSSS

Radule Ristić - predsednik Nezavisnog sindikata radnika JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, USS Sloga

Živorad Mrkić - predsednik Novog sindikata zdravstva

Sanja Petkovska - doktorantkinja na Fakultetu političkih nauka, Beograd

Jelena Veljić - aktivistkinja, novinarka lista Republika

Primož Krašovec - nezaposleni doktor sociologije iz Ljubljane, koji preživljava privremenim publicizmom i prevođenjem

Branka Ćurčić - članica Centra za nove medije_kuda.org i Grupe za konceptualnu politiku iz Novog Sada

Dubravka Sekulić - arhitektica i istraživačica transformacije javne domene sa posebnim fokusom na uslove produkcije prostora grada

Vida Knežević - Kontekst kolektiv, Beograd

Nebojša Milikić - koordinator programa u Kulturnom centru Rex, Beograd MODERATORI
Organizacija konferencije:

MODERATORI

Miloš Jadžić - CPE (Centar za politike emancipacije), Beograd

Vladimir Simović - CPE (Centar za politike emancipacije), Beograd

Marko Miletić - Kontekst kolektiv, Beograd

Organizacija konferencije:

Centar za politike emancipacije CPE www.pe.org.rs

U saradnji sa:

Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe
'