»

KALENDAR

19

Mar

Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb

Druga konferencija o dobroj ekonomiji

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

21

Nov

Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

21

Oct

Muzej Vojvodine / Dunavska 37 / Novi Sad

Pisma i poruke antifašista iz Banjičkog logora

19

Oct

Beograd, Trg republike

Oslobođenje Beograda

»
AKTUELNO
08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd
Rosa Luxemburg Stiftung
Centar za politike emancipacije vas poziva na konferenciju...
16.03.2012 | Zagreb, Knjižnica Bogdan Ogrizović, 16. mart 2012. u 19 h.

ZA OVU JUGOSLAVIJU

Ciklus: JUGOSLAVENSKI STUDIJI

RLS - SEE / ZA OVU JUGOSLAVIJU

OKRUGLI STOL

Knjižnica Bogdan Ogrizović, 16. mart 2012. u 19 h.

Ciklus: JUGOSLAVENSKI STUDIJI

NA: ZA OVU JUGOSLAVIJU

Govore: IVANA MOMČILOVIĆ, SLOBODAN KARAMANIĆ, MIKLAVŽ KOMELJ i MISLAV ŽITKO.

Moderira: SREĆKO PULIG

Zajednička tema svih izlaganja je ponovno promišljanje Jugoslavije u okviru pomalo ironično nazvanih Jugoslavenskih studija (pri tome ironijski naglasak nije na Jugoslaviji, već na studijima).

Izborom suradnika na projektu, idejno bliskih, no ne i jednoumnih – a na ovoj tribini je zastupljen njihov reprezentativni uzorak – nastavljamo na sada već višegodišnje napore da u okviru tjednih novina Novosti i njihovog Priloga za teoriju prakse AKTIV, ponovo promišljamo naše antifašističke, marksističke i jugoslavenske stavove. I to kako one naslijeđene, tako i nove, nastale u otporu spram naraslih proturječja tzv. tranzicije u rubni kapitalizam. Pri tome imamo na umu uvide koji su poopćivi i regionalno i univerzalno, jer nisu puko nacionalno-ekskluzivni, niti sastavljeni po mjeri revizionističkih, domobranskih i drugih prigodničarski iskrivljenih javnosti.

Okrugli stol zamišljen je kao serija izlaganja (njih 4), nakon kojih slijedi razgovor sudionika okruglog stola sa modertorom. Na kraju je moguć i kratak razgovor sa publikom. On je dio projekta The Meaning of Yugoslav Political Heritage (20 Years After), čiji nosilac je Srpsko narodno vijeće (SNV) iz Zagreba, a ostvaren je uz potporu Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe sa središtem u Beogradu.

MISLAV ŽITKO  (Zagreb)

Posljednje desetljeće Jugoslavije: priprema terena za restauraciju kapitalizma

Nakon razdoblja izuzetnog ekonomskog uzleta, tokom osamdesetih godina dolazi do ekonomske stagancije praćene različitim oblicima krize političkog sustava na republičkim, ali i na Saveznoj razini. Usredotočenjem na posljednje desetljeće jugoslavenske povijesti možemo vidjeti do koje je mjere pripremljen teren za uvođenje tržišnih institucija i vrijednosti nakon raspada Jugoslavije. Drugim riječima, potrebno je iznova kritički promotriti tezu o radikalnom političko-ekonomskom prekidu i 1989. godini kao simboličkom pragu koji dijeli dva posve različita sustava.

Analiza će se temeljiti na polemičkim tekstovima Branka Horvata i nekim suvremenim prikazima jugoslavenskog potrošačkog društva.

IVANA MOMČILOVIĆ  (Bruxelles)

Lažni (divlji ) zečevi ili lažni naučnici o jednom tekstu, 60 godina kasnije

U knjizi "Jugoslovenski komunizam, posle raskida sa Moskvom" Luja Dalmasa (Louis Dalmas), trockiste i Sartrovog sekretara,  Žan Pol Sartr ( Jean Paul Sartre) potpisuje dugi predgovor  pod naivom "Lažni (divlji) zečevi ili lažni naučnici" u kome nečemu što naziva “staljinističkim objektivizmom” suprotstavlja subjektivnu odluku pobune, greške i rizika kao neodvojivih vektora izgradnje socijalizma. Jugoslovensku "polupobedu" (upravo jer neizvesnu) Sartr ocrtava kao važnu za Francusku u onom smislu u kome vraća snagu subjektivnom aktu u politici. “Postoji jedno pitanje, i ono je naše koliko i Jugoslovena: kada se ceo svet guši u apsolutnom objektivizmu i kada se subjektivno odjednom iznova pronalazi, kako misliti istoriju i političku akciju kako bi se spasli istovremeno i jedan i drugi, i revolucionarni pokret i subjektivnost.”

Izlaganje će pokusati da analizira ovaj  gotovo zaboravljeni tekst, u svetlu prakse jednog komunističkog prevrata (Jugoslavija), ali i jednog buržuasko-paralmentarnog sistema (Francuska) koji je u različitim momentima svog postojanja balansirao između subjektivnog  i objektivnog principa u pokušajima prekida i razaranja dispozitiva dominacije.

SLOBODAN KARAMANIĆ (München)

Čega je Tito ime?

Današnji pokušaji psihologizacije Tita kao apsolutnog vladara i tehničara vlasti, koji se rastežu od fascinacije do demonizacije, ideološki su oblici legitimacije nasilnog razbijanja Jugoslavije. Nasuprot tim tendencijama koje služe zaboravu onoga što je jugoslovenski projekt značio u svojim subjektivnim i objektivnim dimenzijama, tekst će pokušati da ime Tita vrati u kontekst njegovog nastanka: u ilegalu i bespoštednu borbu protiv tiranije. Uslov uslova pojave Tita, kao političara i vođe jednog pokreta, bilo je rađanje nove borbene subjektivnosti koja se opirala kako kapitalističkoj eksploataciji tako i njegovom fašističkom ekscesu. Ime Tita je zato nužno shvatiti kao jedno od imena za kolektiv koji nastaje u otporu, kao anti-vlast, kao zasnivanje nove subjektivne pretpostavke van svih parametara postojećih državnih odnosa moći.  

MIKLAVŽ KOMELJ (Ljubljana)

Uloga označitelja “totalitarizam“ u raskrajanju Jugoslavije

Nastaviti ću razvijati neke od teza koje sam već iznosio u okviru predavanja održanog 15. maja 2008. na Delavsko-punkerski univerzi (DPU) u AKC Metelkova u Ljubljani, u okviru godišnjeg temata Totalitarizam. Razraditi ću aluzije na tadašnji istorijski trenutak kao i na atmosferu koja je vladala, a i sada vlada. Neću govoriti samo o umetnosti. Doživeo sam ovu priliku i kao politički čin, kojim, između ostalog, pokušavam da pružim i nekoliko polazišta za razmišljanje o tome kako “antitotalitaristička“ retorika, koja se razbokorila na prostoru (bivše) Jugoslavije, prikriva činjenicu da je krvavo razbijanje SFRJ bilo u uzročno-posledičnoj vezi sa procesom restauracije kapitalizma. Teme koje sam pokrenuo su previše ozbljne da bih se usudio da ih “odradim“ služeći se uopštenim tezama; ovo razmišljanje je isečak iz nečega što je u suštini , “work in progress“. Tome odgovara i sam stil izlaganja, koji ne skriva dinamiku – kao ni protivrečnosti – misli u nastajanju, koja svom snagom pokušava da probije inertnost vladajućih mišljenja.
'