»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
ŽINDOK

Ženski INDOK Centar

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

Ženski informaciono-dokumentacioni centar
Women’s information-documentation Centre

A: ul. Jastrebačka 39, 11000 Beograd
T/F: +381 11 29 90 761
E: indokcentar@gmail.com
W: www.zindokcentar.org

Ženski INDOK Centar se bavi ostvarenjem ravnopravnosti žena u javnoj sferi, fokusirajući se pre svega na medije Kritičkom analizom sadržaja, istraživanjima i edukacijom, ostvarujemo komunikaciju između samih medija i njihovih korisnika/ca. Cilj nam je da se na taj način smanje mizogini i stereotipni sadržaji.

Ciljevi
Smanjenje mizoginih i polno stereotipnih sadržaja i balansirano predstavljanje žena i muškaraca u javnosti kroz:
- kreiranje nestereotipne slike o ženama u medijima kroz monitoring analizu i edukaciju medija
- povećanje vidljivosti stereotipa o ženama u javnosti kroz ažuriranje dokumentacionih i informacionih baza podataka

Istorijat
INDOK Centar je projekat čiji su pojedini elementi nastajali postupno i razvijani u okviru beogradskog Centra za ženske studije, istraživanja i komunikaciju (CŽSIK). Prvi detaljan nacrt projekta je izrađen 1997. godine, za potrebe CŽSIK-a. Projekat koji je razvijen u okviru Asocijacije za žensku inicijativu prilagođen je potrebama feminističke scene u Beogradu i SR Jugoslaviji za dostupnijim osnovnim informacijama o aktivnostima ženskog pokreta i ženskih grupa. Godine 1999. glavne aktivnosti INDOK-a se usmeravaju ka monitoringu medija i kreiranje baza podataka i arhiva ženskog aktivizma prateći razvoj ženskih organizacija i njihov rad. Kreiran je bilten "Novosti sa ženske scene" i pres kliping bilten "Presarijum". Glavni fokus programa INDOK Centra su mediji, zakoni i položaj žena u postojećem javnom i političkom konceptu.

Godine 2003. INDOK postaje članica Regionalne mreže informativno-dokumentarnih centara jugo-istočne Evrope (REWIND Net), dok se 2005. godine pridružuje međunarodnoj mreži Global Media Monitoring koja okuplja članice iz više od 120 zemalja sveta.
INDOK je učestvovao u kreiranju "Nacionalnog plana akcije za poboljšanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti" u Srbiji, kao jedna od radnih grupa u oblasti "Žene i mediji".
Godine 2007. kreiran je prvi on-line pres kliping bilten "Ženerama".
U januaru 2007. godine INDOK Centar je registrovan kao nezavisna nevladina organizacija Ženski informaciono-dokumentacioni centar (ŽINDOK).
U decembru 2007., ŽINDOK inicira kreiranje Ženske Aktivističke Medijske mreže sa glavnim ciljem  da poveća efikasnost reagovanja na mizogine i stereotipne sadržaje u medijima i promoviše strategije i vrednosti mehanizama za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u javnoj sferi.
Od proleća 2008. ŽINDOK je saradnik u nastavi na predmetu “Drugost u medijima” na Fakultetu za medije i komunikaciju Univerziteta “Singidunum”.
U junu 2008. ŽINDOK organizuje panel diskusiju na temu “Studentski pokret 1968. i feminizam u YU - Njegova/Njena 68?”, a u oktobru 2008. ŽINDOK je organizovao dvodnevnu konferenciju posvećenu obeležavanju 30 godina prve feminističke konferencije na našima prostorima “Drug-ca žena”.
U novembru 2008. ŽINDOK je održao trening za medijski monitoring za 14 predstavnica sedam ženskih nevladinih organizacija širom Srbije.
U januaru 2009. ŽINDOK je objavio izveštaj „Rodna ravnopravnost u medijima i kroz medije“ koji obuhvata rezultate monitoringa lokalnih medija u sedam gradova Srbije.
U junu 2009., u saradnji sa Omladinskim centrom CK 13 i Alternativnim kulturnim Centrom AKO (Novi Sad), ŽINDOK je učestvovao u oranizaciji konferencije „1968 i novi socijalni pokreti u ex-YU“.
Tokom 2009, ŽINDOK je održao treninge za više od 50 novinara i novinarki iz različitih medija u 4 grada Srbije (Beograd, Novi Sad, Valjevo i Niš) i predavanja za više od 40 studenata i studentkinja novinarstva širom zemlje.   

Struktura
Ženski INDOK Centar se sastoji iz sledećih segmenata:
- Dokumentacioni Centar (Pres kliping, Biblioteka, Dokumentaciona arhiva)
- Istraživački Centar (Istraživanja, Analize, Izveštavanja)
- Edukacioni Centar (Edukacija, Treninzi, Volonterski program)
- Informacioni Centar (INFO-Servis, Izdavaštvo, Korisnički servis)
- Centar za promociju i razvoj (Povezivanje i umrežavanje, PR aktivnosti, Kampanje)
- Kreativni centar (Web dizajn i priprema za štampu, Audio i video, Projekcije, prezentacije, štampani materijali...)

Saradnja sa Rosa Luxemburg Stiftung
Krajem 2008. godine Ženski INDOK Centar je uspostavio saradnju sa Rosa Luxemburg Stiftung iz Nemačke pri čemu je već od januara 2009. godine započet rad na prvom projektu uz podršku ove fondacije.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

17.09.2014 | Dom omladine Beograd, 19h

Feminizam i levica - nekad i sad

Ciklus: ROD I LEVICA 3

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

18.06.2014 | Dom omladine Beograd, 19h

Žene koje su pomerale granice - feminizam i levica, počeci 19. i 20. vek.

Ciklus: ROD I LEVICA 3

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

16.04.2014 | Dom omladine Beograd, 19h

Tribina "Biografije feministkinja na Vikipediji i društvenim mrežama"

Ciklus: ROD I LEVICA 3

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.02.2014 | Beograd

Poziv na prezentaciju radova: Femininizam i levica - nekad i sad

Call for papers: Feminism and left – beginnings and nowadays

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

26.02.2014 | Beograd

Rod i levica 2

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

26.02.2014 | Beograd

Gender And The Left

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

19.02.2014 | Dom omladine Beograd, 19h

Tribina "REDEFINISANjE FEMINIZMA: IZAZOV STEREOTIPIMA, SIMPLIFIKACIJI, PREDRASUDAMA"

Ciklus: ROD I LEVICA 3

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

05.12.2013 | Dom omladine Beograd, 19h

ROD I LEVICA 2 - PROMOCIJA PUBLIKACIJA

Ciklus: ROD I LEVICA 2

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

07.11.2013 | Dom omladine Beograd, 19h

ROD, LEVICA I EKOFEMINIZAM

Ciklus: ROD I LEVICA 2

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

15.10.2013 | Beograd

ROD I LEVICA 2 – KULTURA I SUPKULTURA

Izveštaj sa tribine

Strana 1 2 3 4


'