»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
Forum za primenjenu istoriju FPI

Udruženje Forum za primenjenu istoriju (FPI) predstavlja platformu za produkciju znanja i javnu medijaciju istorije. Naš cilj je da podstičemo istorijsko učenje i javni diskurs o kontroverznim, prećutkivanim ili potisnutim događajima u istoriji i da na taj način omogućimo svim članovima društva da aktivno učestvuju u stvaranju jedne “istorije odozdo”. Sa našim aktivnostima podržavamo istraživanje i kritičku diskusiju o istorijskim događajima i idejama, i obrazujemo o društvenom i političkom potencijalu sećanja i istoriografije. Na ovaj način istorija postaje praktično sredstvo za menjanje društvene realnosti i može se koristiti – na kritičan način – u borbi za emancipaciju i socijalnu transformaciju.

Za više informacije o našim aktivnostima posetite blog Istorija u pokretu: fpi.rs/blog

Forum za primenjenu istoriju osnovan je 2013. godine u Beogradu sa idejom da izgradi održivu strukturu za aktivnosti koje su realizovane u okviru inicijative Poseta Starom sajmištu / starosajmiste.info koja postoji od 2010. godine sa ciljem da edukuje o prošlosti i sadašnjosti nekadašnjeg koncentracionog logora Sajmište, koje danas predstvalja zaboravljeno mesto Holokausta u Srbiji.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

02.12.2014 | Institut za primenjenu istoriju, Beograd

The Suffering of the Roma in Serbia During the Holocaust

An Analysis of Milovan Pisarri

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

02.12.2014 | Institut za primenjenu istoriju, Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

Studija Milovana Pisarrija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

21.11.2014 | Institut za filozofiju i društvenu teoriju / Kraljice Natalije 45 / Beograd

Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta

Predstavljanje studije Milovana Pisarija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

08.11.2013 | Klub Magistrala, Dom kulture Studentski Grad, Bulevar Zorana Đinđića 179, Novi Beograd

"Ni ovde ni tamo"

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

09.10.2013 | Mesna zajednica Novi Beograd-Fontana, Pariske komune 13 // 09. 10. 2013. godine u 18h

Od načina ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja do preduzetničkog grada?

Mesne zajednice i postsocijalistička transformacija javnog prostora

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.09.2013 | Niš - hotel Tami - 27.-29.09.2013

Škola sećanja

Sticanje znanja o genocidu nad Romima i kako se boriti protiv anticiganizma

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

18.09.2013 | Plato ispred glavnog ulaza zgrade SIV-a, Beograd

Kako se gradila budućnost?

Omladinske radne akcije u Jugoslaviji između ideološke manipulacije i plemenitog zanesenjaštva


'