»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
uz)bu))na)))

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

umetničko-teorijsko-politička radna zajednica za pitanje svakodnevlja, direktnu akciju, kolektivno samo-obrazovanje i stvaranje novih svetova

www.uzbuna.org

uz)bu))na))) je eksperiment u samo-organizovanju koji želi da razvija senzibilnije modele bivanja zajedno.

uz)bu))na))) radi u području transverzalnog povezivanja teorijske, umetničke i političko-aktivističke prakse koja se razvija u blizini pokreta protiv ekonomske globalizacije.

uz)bu))na))) želi da istraži potencijale za mogući novi obrt približavanja umetnosti političkim pokretima.

uz)bu))na))) je kvir, feministički, antikapitalistički, antiautoritarni, antirasistički, antifašistički pogled na svet.

uz)bu))na))) želi da provocira stanje pripravnosti u odnosu na sve oblike društvenih diskriminacija od klasnih i rasnih do rodnih i seksualnih.

uz)bu))na))) želi da omogući i kreira neočekivane prostore i iznenadne situacije za produkciju znanja.

uz)bu))na))) promoviše radikalnu različitost u odnosu na status quo a ne inkluziju u postojeće strukture moći.

uz)bu))na))) se suprotstavlja svim oblicima nasilja, korporativnoj racionalnosti, kulturnim industrijama, profitom motivisanim inicijativama, patrijarhalnim matricama, koketiranju sa vlasničkim i konzumerističkim modelima.

uz)bu))na))) ukazuje na sveopštu opasnost koja preti od strane ekonomsko-političke moći koja proizvodi i oblikuje život pojedinca i stanovništva kroz regulaciju i deregulaciju i upravlja mehanizmima koji u svojoj konačnici svode život na njegov minimum.

uz)bu))na))) je stanje pripravnosti, poziv na direktnu akciju i stvaranje novih svetova.

 PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

19.02.2014 | Beograd

Becoming a Mother on the Periphery

From socialism to a neo-liberal “transitional” regime of motherhood towards radical care practices

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

19.02.2014 | Beograd

Postajanje majkom na periferiji

Od socijalizma do neoliberalnog “tranzicijskog” režima materinstva ka radikalnim praksama brige

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

22.05.2013 | 22. maj 2013, Beograd

Razgovor sa Silviom Federici

Magacin u Kraljevića Marka 4, Beograd, 18h

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

20.05.2013 | 20. i 21. maja 2013, Beograd

Postajanje majkom u neoliberalnom kapitalizmu

Okrugli sto, KC Rex, Jevrejska 16, Beograd, 11-18h

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

08.03.2013 | Beograd

Postajanje majkom

u vreme neoliberalnog kapitalizma


'