»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
Gerusija

Klub studenata filozofije

Gerusija je organizacija koja se bavi radikalnim teorijskim praksama. Čine je svi koji u teoriji vide bitno oružje u emancipatorskim borbama, bez kojeg delotvorna kritika apstrakne vladavine kapitala nije moguća. Od 2005. godine Gerusija redovno organizuje simpozijume, čitalačke grupe, seminare i cikluse predavanja da bi doprinela širenju levičarskih ideja, u saradnji sa ostalim alternativnim grupama sa Balkana i šire. Gerusijanski časopis za teorijske prakse "Stvar" takođe ima za svrhu da bude mesto gde se mogu ispoljiti alternativne teorije. Sa druge strane, svojim manifestima, političkim intervencijama i konkretnim analizama Gerusija učestvuje i u neposrednim svakidašnjim borbama. Od jeseni 2012. počinje serija predavanja pod naslovom "Uvod u radikalne teorije" na kojoj će biti angažovani predavači/predavačice iz celog regiona radi popularizacije kritičkih struja i mislioca.  PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

29.05.2014 | Novi Sad, MSUV

Grad: Mesto klasne borbe

Tribina kolektiva Gerusija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

26.05.2014 | Novi Sad, NDVD, Zmaj Jovina 3/I

Levica u Srbiji: elementi za izgradnju političke pozicije

Press konferencija

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.03.2014 | Novi Sad, CK13, 17h

Iskustvo jugoslovenskog socijalizma

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

21.02.2014 | Novi Sad, Radnički dom ‘’Svetozar Marković" 17h

Bolonjska reforma i visoko školstvo

Druga tribina programa "Levica u Srbiji: elementi za izgradnju političke pozicije"

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

06.10.2012 | Novi Sad, CK13

Uvod u radikalne teorije

Ciklus predavanja


'