»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
Centar za radničke studije CRS

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

Centar za radničke studije [CRS] posvećen je teorijskoj problematizaciji intelektualne i političke praznine koju je otvorilo 'čišćenje' akademskog prostora i javnih rasprava od svih ostataka marksističke teorijske tradicije, i njezinom – bar djelomičnom – ispunjavanju. 

w: http://radnickistudiji.org/

Odbacivanje marksizma kao kritičke teorijske tradicije imalo je dalekosežne posljedice na oblike koje su rasprave o dramatičnim socioekonomskim i političkim transformacijama zadnjih desetljeća poprimile. Ideološki i politički naglasci koji su ih dominantno strukturirali dolazili su iz drugih, i marksizmu često otvoreno neprijateljskih, teorijskih tradicija. Restauracija kapitalističkih odnosa u Hrvatskoj i drugim državama nekadašnje Jugoslavije odvijala se u uvjetima u kojima je marksizam bio temeljito ušutkan i ideološki 'neutraliziran'. Intelektualno brisanje marksizma kao sistematične kritike kapitalističkih društvenih odnosa omogućilo je gotovo potpuno ideološko zamagljivanje duboko socijalno disruptivnih učinaka restauracije načina proizvodnje koji je konstitutivno ovisan o izvlaštenju većine stanovništva. Privatno vlasništvo i uspostava tržišta kao dominantne institucije društvene regulacije tako su u dominantnim reprezentacijama mogle poprimiti značaj političkih ideala i neupitne osnove organizacije društvene proizvodnje i distribucije.

U prostoru oko te praznine razvili su se nacionalistički i liberalni narativi, čiju ekskluzivnu borbu za hegemonijom nije dovodila u pitanje nijedna politička ili intelektualna snage ljevice dostojna tog imena. Eliminacija marksističke tradicije zatvorila je konceptualni prostor za bilo kakav pokušaj radikalne problematizacije društvenog značaja transformativnih procesa i tako ujedno suzila i prostor za razvoj alternativnih projekata. Posljedično, ponovna uspostava odnosa kapital-rad kao dominatne osovine dalekosežnih društvenih restrukturiranja ostala je bez adekvatne teoretizacije iz dosljedno kritičke perspektive. Iako nije svodiv na marginalizaciju i nestajanje marksizma kao teorijske tradicije iz obrazovnih institucija i javnih rasprava, paralelno s brisanjem odvijao se proces dubokog slabljenja radničkog pokreta, i u smislu njegove političke snage i socijalnog standarda reprodukcije radne većine. 

CRS je osnovan s ciljem aktivnog suprotstavljanja tim dubro utvrđenim trendovima i želi doprinijeti reafirmaciji nedogmatske, kritičke i nesektaške marksističke tradicije u Hrvatskoj i široj regiji, s posebnim naglaskom na reafirmaciji marksističke kritike političke ekonomije. Svrha CRS-a je: 1) uvesti relevantne suvremene radove iz marksističke tradicije u intelektualne i političke rasprave stvaranjem platforme za njihovu recepciju i diseminaciju; 2) doprinijeti stvaranju teorijski dobro fundirane i relevantne kritike kapitalističke restauracije i njezinih socijalnih i političkih implikacija; 3) doprinijeti produbljivanju komunikacije i suradnje istraživača, političkih edukatora, intelektualaca i aktivista iz šire regije posvećenih istome projektu; 4) intervenirati u šire javne i intelektualne rasprave organizacijom konferencija, seminara, kružoka i izdavanjem publikacija; 5) pružati teorijske i intelektualne impulse kritičkom samoispitivanju i snaženju antikapitalističke ljevice; 6) doprinijeti teorijskom i političkom jačanju oslabljenog radničkog pokreta u regiji; 7) poduprijeti teorijsku izgradnju demokratskih socioekonomskih alternativa kapitalističkim društvenim odnosima. 
 PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb

Seminar: Capital, the state and European integration

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

20.09.2014 | Zagreb, Filozofski fakultet, D6, Ivana Lučića 3, 19h

Ishay Landa: Liberalizam, fašizam i zagonetka masovnog društva

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

14.03.2014 | Beograd, KCB, sala Podroom

Uvod u "Novo čitanje Marksa"

Predavanje i razgovor sa profesorom Michaelom Heinrichom

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

13.03.2014 | Zagreb, mama/ Filozofski fakultet

A) Vrijednost, fetišizam i nepersonalna dominacija; B) Građanska država: klasna vladavina na osnovi slobode i jednakosti

Michael Heinrich o Marksovoj teoriji vrijednosti i ključnim aspektima marksističkog shvaćanja države

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

17.10.2013 | Zagreb, Goethe-Institut

Konferencija: Dileme ljevice - poteškoće, strategije, perspektive

17-19. Octobar, Goethe-Institut/ Filozofski fakultet

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

17.10.2013 | Zagreb, Goethe-Institut

Conference: Predicaments of the Left - Conjunctures, Strategies, Perspectives

17-19. October, Goethe-Institut/ Faculty of Humanities and Social Sciences

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

08.04.2013 | Zagreb

Medijska reprezentacija krize

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

19.10.2012 | Zagreb, Radnički dom

Dva desetljeća intelektualne i političke praznine

Kritika kapitalističke restauracije i njenih socio-ekonomskih i političkih učinaka

Strana 1 2


'