»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
Centar za Politike Emancipacije CPE

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

Centar za Politike Emancipacije - CPE

www.pe.org.rs

Centar za politike emancipacije (CPE) je organizacija posvećena promociji ideje jednakosti, pod čime se podrazumeva eliminacija kompleksnih i višestrukih odnosa potčinjenosti i dominacije u ekonomskoj, političkoj i kulturnoj ravni savremenog društvenog sistema. Promišljanje uslova za stvaranje efektivne jednakosti podrazumeva raskrinkavanje i borbu protiv različitih oblika eksploatacije koji postoje u društvenim odnosima. Politike emancipacije stoga u prvi plan ističu potpuno novu definiciju politike koja pre svega naglašava neophodnost egalitarnog uređenja celokupnog društvenog života. CPE kroz svoj rad insistira na podsticanju političke akcije i borbe za nove egalitarne odnose.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

08.12.2014 | Dom omladine Beograda, Beograd

Bilans "tranzicije"

Doprinos analizi posledica restauracije kapitalizma

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

02.04.2014 | Beograd, Dom Omladine

Rad, kapital, klasna borba

Rad u doba neoliberalne transformacije - konferencija u Beogradu 3.-5. Aprila 2014

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

27.12.2013 | Beograd

Boris Kagarlitsky: Od krize socijalizma do krize savremene levice

Za to što nema alternative krivi smo sami

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

09.11.2013 | Beograd, Dom omladine Beograda

Zaglavljeni na periferiji: Boris Kagarlitsky i John Milios

Gore od goreg. Zašto ekonomska kriza ne dovodi do promene?

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

15.10.2013 | Beograd, Dom omladine

Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritika tranzicionog diskursa

Transformativna moć i političko organizovanje/ Na ulicama Balkana

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

13.06.2013 | Beograd, Dom Omladine

Kontradikcije socijalizma

Izveštaj sa majskih predavanja iz ciklusa „Zaglavljeni na periferiji“

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

07.03.2013 | Beograd, DOB

Zaglavljeni na periferiji

Martovske analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa u organizaciji Centra za politike emancipacije

Strana 1 2


'