»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
Fondacija tuzlanske zajednice

Tuzla Community Foundation (Tuzla CF)

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

Contact person: Jasna Jašarević, Executive director
A: Matije Gupca 13, 75000 Tuzla, Bosnia and Herzegovina
T/F: + 387 35 362 830/831
E: fondtz@fondacijatz.org
W: www.fondacijatz.org

Tuzla Community Foundation (Tuzla CF) is the first local (community) foundation established in Bosnia and Herzegovina with the overall goal to support democratic development of Tuzla City through mobilizaiton of citizens, especially young people to engage actively in the development of their local community.

For more then 6 years now, Tuzla CF implements projects in the field of  community development and youth empowerment (e.g. Community organizing, Community Centre Development, Youth leadership training, Youth bank training) but it also gives organizational, consultancy and small grant support to other civic groups and initiatives in Tuzla.  Tuzla CF has developed specific youth empowerment program that focus on encouraging youth to participate actively in community life through community meetings and discussions, decision-making bodies within our organization and local neighbourhoods.

We also designed special educational seminars and capacity building workshops for active youngsters where young participants gain social and leadership skills, become more self-initiative and start to suggest new activities for improvement of their own life and community in general. 

As philanthropic organization, Tuzla CF, also works in the field of promotion of culture of giving and volunteerism in Tuzla region, in order to stimulate local giving and match community resources with the community needs. 

__________________________________________________________________________

Fondacija tuzlanske zajednice (FTZ) je prva lokalna fondacija osnovana u Bosni i Hercegovini s ciljem pružanja podrške demokratskom razvoju grada Tuzle kroz mobiliziranje građana, posebno mladih na aktivno učešće u razvoju svoje lokalne zajednice. 

Više od šest godine, FTZ implementira projekte u oblasti razvoja zajednice i osnaživanja mladih (npr. Projekat organiziranja zajednice, Projekat razvoja otvorenog centra, Trening za omladinske lidere, Trening „Omladinska banka“), ali pružajući i oragnizacionu, konsultantsku i finansijsku prodšku drugim grupama, organizacijama i inicijativama civilnog društva u Tuzli.

FTZ je razvila posebne programe koji se fokusiraju na pružanje podrške mladima da se aktivno uključe u život zajednice kroz sastanke u zajednici, diskusije, učešću u donošenju odluka kroz tijela unutar organizacije i svoga naselja. Takođe smo dizajnirali i posebne edukativne seminare i radionice za izgradnju kapaciteta aktivnih mladih kako bi stekli socijalne i liderske vještine i postali samoinicijativni članovi zajednice koji predlažu nove aktivnosti za poboljšanje vlastitog života i zajednice uopšte.

Kao filantropska organizacije, FTZ takođe radi na promociji kulture darivanja i volonterizma u tuzlanskoj regiji, s ciljem stimuliranja lokalnog darivanja i usklađivanja resursa zajednice sa potrebama zajednice.PROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM


'