»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
Forum za slobodu odgoja

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

Forum za slobodu odgoja
Adresa:Kralja Držislava 12, Zagreb, Hrvatska
E-pošta: forum@fso.hr
Telefon: +385 1/4663-503
Faks: +385 1/5579-997

 

Ranih devedesetih kad je u Hrvatskoj zaživjela i počela se razvijati ideja pluralizma u obrazovanju Nada Maljković „donijela je“ sa svog studijskog boravka u Njemačkoj informacije te dogovor o osnivanju udruge „Forum za slobodu odgoja“ kao članice Europskog foruma za slobodu odgoja čiji je osnivač i današnji počasni predsjednik g. Eginhard Fuchs.

Forum je u ozračju koje je tada vladalo vrlo uspješno promovirao i razvijao projekte koji su doprinosili razvoju pluralizma u obrazovanju posebice održavanje niza edukacija o tzv. alternativnim pedagoškim modelima. Također 1996. godine u Rijeci je održan i simpozij „Demokratske promjene u hrvatskom školskom sustavu. Iskustvo i perspektive pluralizma u školama i obrazovnom procesu“. Tom prilikom kreirani su i principi djelovanja Foruma kojih se i danas pridržavamo. U ovom periodu rad Foruma bio je mnogostruko financiran sredstvima Soros zaklade.

Uslijedio je period smanjenih aktivnosti, osipanja članstva pa i pitanja samog opstanka udruge sve do 2000. godine kada je na godišnjoj skupštini donijeta odluka da će se sklopiti ugovor sa Soros zakladom, sada Institutom Otvoreno društvo, kojim će se obrazovni programi fondacije prenijeti na Forum.

U proteklih deset godina Forum je uspio zadržati i neke od „starih“ članova, ali u svoj rad uključiti i mnoge nove stručnjake u raznim područjima obrazovanja. Razvijena je i regionalna djelatnost a u samoj Hrvatskoj Forum je postao jedna od najznačajnijih udruga u području obrazovanja u RH te je u dva navrata dobio i institucionalnu potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Održana je i unaprijeđena suradnja sa Evropskim forumom za slobodu odgoja, koji i sam prolazi faze većih i manjih uzleta, a kao rezultat te suradnje 2005. godine na Brijunima je održan kolokvij Evropskog foruma pod nazivom „Podučavanje kroz i za demokraciju: Nova škola - put prema modernom demokratskom društvu“.


Misija

Forum za slobodu odgoja provodi suvremene i kvalitetne obrazovne programe te utječe na javne politike vodeći se načelima pravednosti, nenasilja, otvorene komunikacije, cjeloživotnog učenja i kritičkog mišljenja.

Unapređujući i usklađujući obrazovanje u Hrvatskoj s obrazovnim standardima suvremenih demokratskih društava, Forum se zalaže za pravo na izbor i jednaku dostupnost obrazovanja koje vodi samoostvarenju osobe.

Vizija

Forum za slobodu odgoja se vidi kao vodeća organizacija civilnog društva u području obrazovanja koja svojim djelovanjem i aktivnostima pridonosi realizaciji društva utemeljenog na vrednotama pravednosti, kritičkog mišljenja, socijalne osjetljivosti, samosvijesti, tolerancije i dijaloga.

Forum za slobodu odgoja promiče slobodu i demokratizaciju, pluralizam svjetonazora, organizacijskih principa, sadržaja i metoda u obrazovanju.

Preuzeto sa: www.fso.hrPROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM


'