»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
Centar za ženske studije Beograd

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

Centar za ženske studije i istraživanja roda
Jove Ilića 165 (Fakultet političkih nauka)
11000 Beograd, Srbija
zenskestudie@sezampro.rs
+381 11 2491 219
+381 11 2491 219

Osnivanje ženskih studija u Beogradu inicirala je 1991. godine beogradska feministička grupa "Žena i društvo". Prvi, eksperimentalni, jednosemestralni kurs, počeo je simbolično 8. marta 1992. godine. Članice Saveta Centra izabrane nešto kasnije, bile su Biljana Dojčinović-Nešić, Marina Blagojević, Sonja Drljević, Daša Duhaček, Lepa Mlađenović, Zorica Mršević, Jasmina Lukić i Žarana Papić.

U okviru ispunjenja svog osnovnog cilja – razvoj obrazovnog programa u oblasti feminističke teorije i studija roda (gender) – projekat Ženskih studija je, u prvih nekoliko godina, delovao pre svega kao Ženska aktivistička grupa. Razvoj projekta je, međutim, sve vreme išao u pravcu učvršćivanja akademske orijentacije. Razuđivanje aktivnosti Centra za ženske studije i komunikaciju dovelo je 1998. godine do formiranja dva projekta: Centra za ženske studije i Asocijacije za žensku inicijativu (AŽIN), koji su, međusobno sarađujući, nastavili da se razvijaju samostalno. Centar za ženske studije u svojoj alternativnoj akademskoj orijentaciji ostao je i dalje povezan sa ženskim aktivističkim i mirovnim grupama.

Uz razvoj predavačkog programa, Centar za ženske studije je tokom proteklih deset godina razvijao i ostale aktivnosti koje pružaju podršku predavanjima i upotpunjavaju obrazovni profil ove organizacije. Među njima su pre svega izdavaštvo (časopis Ženske studije /sada Genero/, pokrenut 1995. godine, niz prevoda i knjiga domaćih autorki), biblioteka (formirana 1994. godine) i istraživanja.
U periodu od 1992. do 2010. godine 352 studentkinje/studenata je dobilo opšti sertifikat alternativnog obrazovnog programa, dok je njih 51 dobilo posebne sertifikate za kurseve: Javna sfera, mediji i odgovornost, Biopolitike/rasa/diskurs i Patrijarhat/tradicionalizam/nacionalizam.

Statistika: Prosečna studentkinja/student ženskih studija je ženskog pola (85%), studentkinja/student Univerziteta u Beogradu (80%) i to Filozofskog i Filološkog (40%), prava i političkih nauka (20%), umetnosti (10%) i prirodnih i biomedicinskih nauka (10%).

Preuzeto sa: www.zenskestudie.edu.rsPROJEKTI OSTVARENI U SARADNJI SA ROSA LUKSEMBURG FONDACIJOM


'