»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
30.06.2014 | Sofia, 15.00 ч., 30 юни 2014, the fridge и Хаспел, бул. Мадрид 8

Публичен семинар на читателска група: „Маркс и конюнктурата на либералното управление“

Семинарът е последната и публична сбирка от първия етап на работата на читателската група "Маркс и конюнктурата на либералното управление", която се провежда в рамките на проека "Нови леви перспективи".  Въпросите, около които размишляваме на този все още подготвителен етап от груповата работа върху различни Марксови текстове, са свързани със следната хипотеза: Марксовите анализи - независимо дали става дума за "големите" книги или за "малките" вестникарски статии, за "ранния" Маркс или за неговия "зрял" период, след т. нар. "епистемологичен разрив" (Алтюсер) - не престават да интерпелират съвременната мисъл поради винаги живото отношение на самия Маркс към конкретна, актуална ситуация, в която неговите текстове е трябвало да се намесват и да оперират като практически, политически оръжия; иначе казано, може би причината да продължаваме да търсим у Маркс инструменти за анализ на силите, които обуславят нашето настояще, е именно определена способност на неговите текстове да настройват своите теоретични ефекти с оглед на дадена констелация от силови отношения. Оттук и основните въпроси, които структурират това колективно размишление: В какви модалности Маркс мисли актуалността, спрямо какви финални цели, в какви темпорални координати и с помощта на какви понятийни инструменти? На какви практически/политически актуализации на тези инструменти можем да се надяваме днес?

ПРОГРАМА

/15.00-15.10/ Момчил Христов: Уводни думи.

Панел 1: Проблематизации и актуализации на ранния Маркс

/15.10-15.40/ Николай Велев (Софийски университет): Към зрялото практическо приложение на някои идеи на младия Маркс.

/15.40-16.10/ Огнян Касабов (Софийски университет): „Органицизмът на ранния Маркс.

/16.10-16.30/ Пауза.

Панел 2: Марксистки анахроники/теоретични експерименти

/16.30-17.00/ Жана Цонева (Централноевропейски университет, Будапеща): Бил ли е комунист Хезиод?“

/17.00-17.30/ Ивайло Атанасов (Софийски университет): „Марксист ли е бил Адам Смит?“

 /17.30-17.45/ Пауза. 

Панел 3: Маркс - възможни употреби

/17.45-18.15/ Димитър Божков (Софийски университет): „История и историография по Маркс.

/18.15-18.45/ Георги Медаров (Пловдивски университет): „Актуалността наПо еврейския въпросв настоящата конюнктура.

/18.45-19.00/ Пауза.  

/19.00-19.40/ Момчил Христов (Софийски университет): Теоретична практика и политическа намеса в Марксовия анализ на конюнктурата от 1848-1851 година.

/19.40-20.30/ Заключителна дискусия.
'