»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
03.12.2013 | Novi Sad, CK13 u 19h

Prostitucija u Srbiji - jedno od mogućih lica

Predstvaljanje rezultata istraživanja

RLS - SEE / Prostitucija u Srbiji - jedno od mogućih lica

Publikacija Prostitucija u Srbiji - jedno od mogućih lica rezultat je istraživanja fenomena prostitucije koje je grupa "S.T.R.I.K.E." (Novi Sad) realizovala u 2013. godini na području Novog Sada i okolnih opština. Cilj je bio prikupiti i analizirati relevantne podatke (policije i pravosuđa) ali i stavove žena u prostituciji, muškaraca koji kupuju seks, pripadnika policije, feminističkih i levičarskih grupa kao i predstavnika/ predstavnica institucija. Na taj način je prikupljen relevantan materijal za buduću javnu raspravu o poziciji žena u prostituciji.

U Srbiji postoji mali broj istraživanja ovog kompleksnog fenomena. Pretežno se istražuju pojedini aspekati prostitucije ali sistematična istraživanja još uvek nisu poduzeta. Upravo zbog nedostatka interdisciplinarnih i sistematičnih istraživanja, autorski tim se nije opredelio za jedan od mogućih zakonskih modela regulacije prostitucije, smatrajući da je prvo neophodno dekrimanlizovati prostituciju kako bi se čuo i glas seksualnih radnica. Autorke i autori studije smatraju da je odluku o zakonskom modelu regulisanja seksualnog rada potrebno doneti tek nakon šire javne rasprave.

U kontekstu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, publikacija sadrži pregled i komentare važećih zakonskih modela u zemljama EU, bitnih za razvijanje argumenata za rešavanje problema prostitucije. Pored toga, dat je i pregled istorijskih i savremenih praksi.

O rezultatima istraživanja govore članice i članovi autorskog tima i grupe S.T.R.I.K.E.

Studija će biti predstavljena u

Novom Sadu, CK13, Vojvode Bojovića 13, utorak, 03.12. u 19h 

Beogradu, u saradnji sa organizacijom ŽINDOK u Domu omladine Beograda, četvrtak, 5.12. u 20h   

Kraljevu, u saradnji sa organizacijom "Kreativna radionica", u Kulturnom centaru "Evergreen", petak 20.12 u 17h. Adresa: Cara Dušana 4G

 

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte Udruženje S.T.R.I.K.E na ugstrajk@gmail.com

 

 
'