»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
09.10.2013 | Mesna zajednica Novi Beograd-Fontana, Pariske komune 13 // 09. 10. 2013. godine u 18h

Od načina ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja do preduzetničkog grada?

Mesne zajednice i postsocijalistička transformacija javnog prostora

RLS - SEE / Od načina ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja do preduzetničkog grada?

Pozivamo vas na javno vođenje „Od načina ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja do preduzetničkog grada? Mesne zajednice i postsocijalistička transformacija javnog prostora “ koje će biti realizovano u Mesnoj zajednici Novi Beograd-Fontana,  adresa: Pariske komune 13, u sredu 9. oktobra 2013. od 18 do 19 časova.

Obilazak i razgovor „Od načina ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja do preduzetničkog grada? Mesne zajednice i postsocijalistička transformacija javnog prostora“ posvećen je zajedničkom promišljanju načina na koji je ovakav vid organizacije lokalnih samouprava u socijalizmu bio povezan sa celokupnom vizijom društva, protivrečnosti koje su pratile formiranje i funkcionisanje mesnih zajednica i njihov značaj za participaciju građana/ki .

Mesne zajednice, čije je osnivanje kao najniže instance državne organizacije započeto sredinom 1960-ih godina, 1974. godine ulaze u Ustav kao osnovni oblik samoupravnog organizovanja građana/ki na lokalnom nivou. Kroz različite zajedničke inicijative (gradnja lokalnih puteva, dečjih vrtića i škola, sportskih igrališta, vodovoda, elektrifikacija…), građani/ke su unapređivali kvalitet života u svojoj lokalnoj zajednici. Zamišljene kao centri društvenog života i način ostvarivanja samoupravljanja na mestu življenja, mesne zajednice su počivale na ideji participacije i odgovornosti prema javnom dobru.

Tokom ovog javnog vođenja biće reči i o i postsocijalističkoj transformaciji javnog prostora na primeru mesnih zajednica. O mesnim zajednicama govoriće dr Ksenija Petovar (Arhitektonski fakultet Beograd), Radovan Šipčić, dugogodišnji potpredsednik MZ "Stevan Sinđelić", Marko Miletić (Kontekst galerija) i drugi.

Molimo zainteresovane da se prijave na mejl: primenjenaistorija@gmail.com

Naredni javni obilazak biće posvećen studentskom pokretu iz juna 1968 koji je u svojim zahtevima integrisao elemente kritike realnog socijalizma i kapitalizma, ukazujući na nedostignute ideale slobode i emancipacije u jugoslovenskom društvu. Urednica programa i moderatorka je Marijana Stojčić.

Obilazak se održava u organizaciji Foruma za primenjenu istoriju uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe u okviru projekta „Istorija u pokretu - Dijalog sa prošlošću“.

fpi.rs/blog_

_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Obaveštavamo Vas da na blogu projekta „Istorija u pokretu“ možete pogledati video dokumentaciju sa predhodnih javnih vođenja:

Javno vođenje: „Radničko samoupravljanje: između emancipatorskog projekta i neuspelog eksperimenta“

http://www.fpi.rs/blog/javno-vodenje-radnicko-samoupravljanje/

Javno vođenje: „Kako se gradila budućnost? Omladinske radne akcije u Jugoslaviji između ideološke manipulacije i plemenitog zanesenjaštva“

http://www.fpi.rs/blog/omladinske-radne-akcije/
'