»

CALENDAR

27

Nov

Sarajevo, 27.-30.11.2014

Otvoreni Univerzitet

29

May

Vaska Emanuilova Gallery, the fridge & Social Center Xaspel

SOFIA QUEER FORUM 2014

15

May

Bucharest

CRITICFEST

29

Apr

Stara mestna elektrarna, Ljubljana 29.4-03.05.

CLASSES ON THE PERIPHERY

29

Apr

Ljubljana, Stara mestna elektrarna

"Samo jednom se ljubi"

»
NEWS
17.10.2014 | 17-18.10.2014 net.culture club MaMa, Zagreb
Rosa Luxemburg Stiftung
Until not too long ago, even amongst parts of the...
30.11.2012 | Novi Sad

Putokaz za radna prava

Priručnik za komunikaciju zaposlenih sa poslodavcima i institucijama

RLS - SEE / Putokaz za radna prava

Priručnik “Putokaz za radna prava” rezultat je projekta koji je Udruženje “S.T.R.I.K.E” realizovalo tokom 2011. godine u Novom Sadu i nekoliko drugih mesta u Vojvodini i Srbiji. Ovaj svojevrsni putokaz za komunikaciju zaposlenih sa poslodavcima i institucijama koji je pred vama, proizašao je iz anlize podataka prikupljenih putem ankete među korisnicima projekta “Radna prava - odmah”. Podaci su prikupljeni tokom dve ključne aktivnosti projekta: na edukativnim radionicama i za vreme rada Pravnog savetovališta u Novom Sadu.

 

 

 

 

SADRŽAJ

Predgovor

I Problemi zaposlenih -analiza rezultata 

II Imate pravo 

1. Znanje vodi u pravo 

2. Analiza - paraliza 

3. Putokaz 

4. Prava 

5. Zarada i doprinosi 

6. Prestanak radnog odnosa - otkaz i sporazum 

7. Mobing 

8. Legitimno odbijanje radnog zadatka 

9. Arbitraža 

10. Zaključak 

III Piši i ostavi trag - registar obrazaca 

IV Dobro je znati (institucije za zaštitu) 

V Dobra komunikacija – osnova uspeha 

VI O udruženju “”S.T.R.I.K.E.” 
'