Video Produktionen


Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

11.12.2010 | Belgrade

The premiere of the documentary film "12-15%” by Women’s INDOC Centre

Women’s INDOC Centre is inviting you on the premiere of the documentary film "12-15%” and publication at the BeFem Festival

Rosa Luxemburg Stiftung - SouthEast Europe

06.12.2010 | Beograd, Cultural center REX

Razgovor o tranziciji, privatizaciji i radničkim pravima u Srbiji

Javna debata sa predstavnicima Pokreta za slobodu, radnicima preduzeća upropašćenih privatizacijom, autorkama knjige


'